PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Prawicki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

prowadzę zajęcia laboratoryjne, seminaria, wykłady; promocje prac dyplomowych, także dualnych, wykonywanych w zakładach przemysłowych; uczestniczę w zajęciach dla zdolnej młodzieży szkolnej, prowadziłem projekt Czuję Chemię; utrzymuję kontakty z interesariuszami zewnetrznymi w celu powiązania dydaktyki z praktyką oraz komercjalizacji badań prowadzonych na Wydziale

KONTAKT I DYŻURY