PROFIL PRACOWNIKA: Leszek Butowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych w zakresie: 1) teorii i metodologii turystyki (w ramach nauk społecznych), 2) turystyki zrównoważonej, 3) turystyki jako czynnika rozwoju lokalnego i regionalnego, 4) turystyki kwalifikowanej ze szczególnym uwzględnieniem żeglarstwa i turystyki morskiej. Prowadzenie zajęć dydaktycznych oraz spraw organizacyjnych związanych z zatrudnieniem w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 604-600-512

Kopcińskiego 31 90-142 Łódź

Dyżury

wtorek: 12:00-14:00 Proszę o wcześniejszą informację na adres: leszek.butowski@geo.uni.lodz.pl
czwartek: 12:00-14:00 Proszę o wcześniejszą informację na adres: leszek.butowski@geo.uni.lodz.pl