PROFIL PRACOWNIKA: Mariusz Hachułka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

I. Prowadzę badania naukowe zgodne z profilem naukowym Katedry Algologii i Mykologii w zakresie lichenologii, nt:

I.1. Zagadnień ekologicznych związanych z porostami,

I.2. Korozji biologicznej wywołanej przez porosty.

II. Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Biologia, Ochorna Środowiska, Biomonitoring i Biotechnologie Ekologiczne, EkoMiasto.

IV. Prowadzę opiekę merytoryczną nad zbiorami lichenologicznymi złożonymi w Herbarium Universitatis Lodziensis - Lichenes (LOD - L).

BIOGRAM

Jestem absolwentem:

Uniwersytetu Łódzkiego, doktorat z lichenologii;

SGGW, wydział leśny;

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, technik architektury krajobrazu;

Zespół Szkół Ogrodniczych w Łodzi, technik ogrodnik.


ZAINTERESOWANIA

1. Ekologia porostów,

A) Występowanie, rozmieszczenie, skład gatunkowy porostów, w założeniach miejskich (lasach, różnych typach parków, zieleńcach).

Badam porosty parków dużych i mniejszych miast, np. w Łodzi - położonych na obrzeżach (Park im Piłsudskiego, Park 3-go Maja) w centrum miasta (Park im Sienkiewicza) pozostające pod silną antropopresją (Park im S. Moniuszki) parki pozostałość dawnej Puszczy Łódzkiej (Park Źródliska i i II). Badałem porosty Ogrodu Botanicznego w Łodzi.

Badam wpływ składu gatunkowego drzew, wiek, pochodzenia drzew na zwiększenie różnorodności biologicznej porostów. Jaki wpływ na bogactwo porostów mają drzewa tworzące: aleje, zgrupowania jednogatunkowe i wielogatunkowe, solitery.

Badam zależności między małą architekturą, roślinnością parków a porostami.

B) Występowanie, rozmieszczenie skład gatunkowy porostów, na drzewach różnych kategorii dróg.

Badam rozmieszczenia gatunków porostów świadczących o zanieczyszczeniach przy drogach miejskich i szybkiego ruchu.

Wykonałem badania nad biotą porostów odcinka autostrady A2 (Łódź - Warszawa).

C) Porosty w lasach gospodarczych, regenerujących się i naturalnych.

Badamy w zespołach z lichenologami i mykologami z Polski i za granicy: Parki Narodowe, P. Krajobrazowe, (np. Bory Tucholskie, Magurski Park Narodowy, Park Narodowy Góry Stołowe), badaliśmy drzewostany doświadczalne zwałowisk kopalni np. w Bełchatowie, Turoszowie. Badaliśmy Podolskie Towtry na Ukrainie.

2. Badanie procesów zasiedlania podłoży naturalnych i antropogenicznych, korozja biologiczna wywołana przez porosty, w takich obiektach jak:

A) zabytkowe budynki, obiekty muzealne

Badałem obiekty: martyrologii polskiej- Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau,

zabytkowe mury Starówki Warszawskiej,

B) zabytkowe cmentarze oraz kompleksy cmentarne

Badałem cmentarze z XVIII -XX w., miejskie (Zespół cmentarzy na Dołach w Łodzi, Stary Cmentarz w Łodzi, Cmentarz Żydowski na Okopowej) wiejskie (w Pławnie, Grabinie, Plichtowie, Niesułkowie i inne)

C) siedliska ludzkie

Badałem opuszczone gospodarstwa w Kampinoskim Parku Narodowym.

3. Architektura krajobrazu, wpływ zagospodarowania parków miejskich na porosty w miastach,

4. Hodowla i budowa drzewostanów,

5. Tworzenie ogrodów przydomowych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-44-91

Banacha 12/16 (Sekretariat) pokój: 21 90-237 Łodź