PROFIL PRACOWNIKA: Michał Gruda

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Tworzenie planów komunikacji (360) i promocji nauki, wdrażanie ich we współpracy z zespołem Centrum Komunikacji i PR, władzami i pracownikami UŁ. Realizacja planów z kluczowymi grupami docelowymi Uniwersytetu Łódzkiego: studentami, doktorantami, absolwentami, pracownikami, kandydatami,
 • tworzenie treści dopasowanych do potrzeb wielokanałowej komunikacji, prezentujących naukę w sposób atrakcyjny dla różnych grup docelowych i przedstawicieli różnych generacji,
 • komunikowanie nauki uprawianej na Uniwersytecie Łódzkim poprzez kanały własne uczelni oraz we współpracy z mediami (wspólnie z biurem prasowym UŁ),
 • współpraca z naukowcami UŁ na różnym etapie kariery naukowej (od studentów po doświadczonych badaczy) - bieżąca komunikacja, wyszukiwanie tematów do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, wspieranie naukowców w komunikacji ich osiągnięć w dostępnych dla nich kanałach,
 • współpraca z jednostkami UŁ mająca na celu tworzenie materiałów, procedur, poradników, szkoleń, treści wspierających naukowców w komunikacji efektów ich pracy naukowej w sposób, który wpłynie na ich widoczność,
 • nawiązywanie i prowadzenie relacji z redakcjami mediów ogólnopolskich i lokalnych oraz z blogerami i influencerami zajmującymi się nauką,
 • zarządzanie treściami wizerunkowymi i wewnętrznymi nt. nauki na UŁ (treści na stronie internetowej uni.lodz.pl oraz w intranecie).

BIOGRAM

Jestem absolwentem socjologii na Uniwersytecie Łódzkim w Katedrze Socjologii Sztuki. Od 2008 r. działam na rzecz popularyzacji wiedzy o Łodzi oraz promocji kultury, zarówno zawodowo, jak i poprzez działalność w organizacjach pozarządowych. Zrealizowałem w tym czasie kilkadziesiąt projektów, składających się z dziesiątek, jeśli nie setek działań edukacyjnych, promocyjnych i popularyzatorskich.
Od 2009 r. współtworzę Łódzkie Stowarzyszenie Inicjatyw Miejskich Topografie.
W latach 2009 - 2017 pracowałem w Muzeum Miasta Łodzi, gdzie min. zarządzałem unikatowym w skali świata Muzeum Kanału "Dętka".
W latach 2017 - 2022 byłem członkiem fantastycznego zespołu Centrum Dialogu im. Marka Edelmana w Łodzi.

Od października 2022 r. oprócz popularyzacji łódzkiej kultury, za sprawą pracy w Centrum Komunikacji i PR Uniwersytetu Łódzkiego, zacząłem zajmować się również komunikacją i promocją łódzkiej nauki. Szczęśliwie światy kultury i nauki coraz częściej przenikają się z pożytkiem dla obydwu dziedzin życia.

ZAINTERESOWANIA

Fascynuje mnie świat jako całość, a konkretnie procesy, które nim rządzą. Te historyczne, społeczne czy polityczne jestem w stanie bardziej ogarnąć umysłem, natomiast fizyczne czy chemiczne pozostają w sferze fascynacji.

Poza tym uwielbiam Łódź za jej niezwykła historię i inspirującą architekturę, amatorsko fotografuję, a moją największą pasją jest lotnictwo.

Fot. Duet HAWA

OSIĄGNIĘCIA

 • Doprowadzenie do powstania makiety tzw. "Zaginionego kwartału" - historycznej, nieistniejącej części Łodzi. Makieta jest elementem wystawy stałej w Muzeum Miasta Łodzi, a wiedza, którą zdobyliśmy i spopularyzowaliśmy w trakcie jej tworzenia zmieniła postrzeganie Łodzi wśród jej mieszkańców (działania w latach 2015 - 2016).
 • Współautorstwo książki "Wielki przemysł, wielka cisza. Łódzkie zakłady przemysłowe 1945–2000" (2020 r.). Pobież bezpłatnie tutaj (kliknij)
  Książka otrzymała dwie nagrody:
  - Złoty Exlibris w kategorii Najlepsza Książka o Łodzi w 2020 r., przyznaną przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną im. J. Piłsudskiego.
  - Nagrodę naukową Rektora Uniwersytet Łódzki za osiągnięcia naukowo-badawcze za rok 2020. Jest to zespołowa nagroda UŁ I stopnia.
  Autorkami i autorami książki są: dr Agata Zysiak (Instytut Socjologii UŁ), dr Marcin Szymański (Instytut Historii UŁ), Joanna Kocemba-Żebrowska, Wiesława Różycka-Stasiak, Marta Madejska, Michał Gruda i Ewelina Kurkowska.
 • Współtworzenie od 2014 r. Cyfrowego Archiwum Łodzian - rodziny stron internetowych oraz profili na portalach społecznościowych o dziedzictwie i historii Łodzi.

KONTAKT I DYŻURY

Uniwersytecka 3 (Centrum Komunikacji i PR) pokój: 201-202, 209, 210 90-136 Łódź