PROFIL PRACOWNIKA: Monika Sosnowska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa. Jest zatrudniona w Katedrze Studiów Brytyjskich i Wspólnoty Narodów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Studia magisterskie ukończyła w 2005 r z wyróżnieniem na WSMiP na specjalności interregionalnej. Rozprawę doktorską pt. "Reprezentacje percepcji sensorycznej w Hamlecie oraz w wybranych adaptacjach filmowych" obroniła w 2011 r. na Wydziale Filologicznym UŁ.

Jest sekretarzem akademickim półrocznika Multicultural Shakespeare: Translation, Appropriation and Performance, Łódź University Press (70 pkt na liście MNiSW) i opiekunem naukowym Koła MSK „Kulturą Nakręceni” (WSMiP).

Autorka dwóch monografii: From Shakespeare to Sh(Web)speare, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015; Hamlet uzmysłowiony, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.

Monika Sosnowska (0000-0001-7520-6335) (orcid.org)

ZAINTERESOWANIA

 • posthumanizm
 • twórczość Williama Szekspira
 • ekokrytyka
 • kultura popularna

OSIĄGNIECIA

Granty i projekty badawcze:

 • 2014-2015 współwykonawca w międzynarodowym projekcie "Shakespeare in the Making of Europe" (2014-2016) finansowanym przez holenderską organizację rządową NWO.
 • wykonawca w projekcie Reprezentacje percepcji sensorycznej w Hamlecie Williama Szekspira oraz w wybranych adaptacjach filmowych (N N103 181837);
 • 2011-2014, współwykonawca w projekcie "Polska Bibliografia Szekspirowska 2001-2011" (N N103 447340), NCN, lata realizacji: 2011–2014.
 • 2011-2014, współwykonawca w projekcie "Myślenie Szekspirem po polsku: Szekspir w kulturze polskiej" (N N103 448440).


Nagrody i medale:

 • Nagroda Rektora UŁ II stopnia za monografię Szekspir uzmysłowiony
 • Nagroda Rektora UŁ III stopnia za monografię From Shakespeare to Sh(Web)speare
 • 2019: Medal KEN

Członkostwo w towarzystwach naukowych:

 • European Shakespeare Research Association (ESRA)
 • Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (PASE)
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze

KONTAKT I DYŻURY