PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Cieślak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nadzór nad poprawnością działania webowych systemów satelitarnych związanych z systemem USOS.

Modyfikacja i utrzymanie wdrożonych dedykowanych rozwiązań w systemach satelitarnych USOS.

Administrowanie platformami zdalnego kształcenia funkcjonującymi w UŁ.

Prace projektowo — wdrożeniowe w obszarze rozwoju platform zdalnego nauczania.

KONTAKT I DYŻURY

Uniwersytecka 3 (Centrum Informatyki - wsparcie techniczne) pokój: 305 90-136 Łódź