PROFIL PRACOWNIKA: Radosław Włodarczyk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Badania naukowe zgodne z profilem naukowym Katedr.

2. Zajęcia dydaktyczne na kierunkach: Ochrona Środowiska, EkoMiasto, Biologia

3. Opiekun praktyk pedagogicznych na kierunku: biologia

4. Obowiązki administracyjne

BIOGRAM

Ornitolog. Główny obszar badań to ekologia ptaków wodno-błotnych, ptaków miast.

ZAINTERESOWANIA

Nic szczególnego.

KONTAKT I DYŻURY

Pilarskiego 14/16 (Dziekanat) 90-231 Łódź

tel: 42-635-45-98

Stefana Banacha 1/3 (Katedra Badania Róznorodności Biologicznej, Dydaktyki i Bioedukacji) 90-232 Łódź