PROFIL PRACOWNIKA: Sylwia Holak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Praca w ramach realizowanego projektu "Biodiversity Genomics Europe (Genomika Bioróżnorodności w Europie/BGE) realizowanego ze środków: Komisja Europejska REA, Horizon Europe".

Praca w ramach realizowanego projektu "Plan utworzenia biblioteki referencyjnej eDNA i repozytorium danych dla organizmów wodnych - skierowanie Europy ku nowej generacji monitorowania bioróżnorodności (Plan towards an eDNA reference library and data repository for Aquatic Organisms, navigating Europe towards the next generation biodiversity monitoring/eDNAqua-plan)".

KONTAKT I DYŻURY

Stefana Banacha 12/16 pokój: 518 90-232 Łódź

Stefana Banacha 12/16 pokój: 518 90-232 Łódź