PROFIL PRACOWNIKA: Zdzisława Romanowska-Duda

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zakres obowiązków:

Nauczyciel akademicki współrealizujący programy dydaktyczne (wykłady, seminaria, zajęcia fakultatywne, pracownie specjalistyczne, dydaktyczne zajęcia laboratoryjne) na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych: I, II i III stopnia, w zakresie szeroko pojętej fizjologii i biochemii roślin, ekotoksykologii roślin na kierunkach:

 • Biologia,
 • Ekomiasto,
 • Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne.

Opiekun i recenzent prac licencjackich, magisterskich, doktorskich.

Zainteresowania naukowe:

 • Strategia upraw roślin energetycznych metodami ekologicznymi w warunkach globalnych zmian klimatycznych i środowiskowych;
 • Ocena fizjologiczna i biochemiczna roślin uprawianych w zróżnicowanych warunkach nawożenia;
 • Biologiczne i ekonomiczne uwarunkowania zastosowania odpadów poprodukcyjnych w uprawie roślin energetycznych na biomasę – cele energetyczne (gospodarka cyrkularna);
 • Środowiskowe testy bioindykacyjne;
 • Recykling osadów ściekowych w intensyfikacji ekologicznej uprawy roślin energetycznych dla fitoremediacji zeutrofizowanych wód i zdegradowanych terenów.
 • Gatunki modelowe stosowane w badaniach: kultury in vitro roślin wodnych z rodziny Lemnaceae, rośliny wyższe (energetyczne), mikroglony, Cyanobacteria.
Udział w Projektach naukowych:
 • PROJECT MIDI-CHIP-TOX (EC Project EC-EVK2-2002-00546) (Wykonawca projektu);
 • TOXIC (EC Project EC-EVK1-2001-00182) (Wykonawca projektu);
 • Program Europejski COST 858: (Kierownik projektu)
 • The International Research Network The International Research Network “Physiological and practical aspects of the yield and seed quality improvement by ecological methods(Wykonawca projektu);
 • SWITCH (6 FP EU, GOCE 018530) PL, ENG; (Wykonawca projektu);
 • Project 6 PR EU; UDA-POKL 04.02.00-00-061/08-00 Science for environment and economy. Priorytet IV, 4.2. (Wykonawca projektu);
 • COST 858 Viticulture: Biotic and Abiotic Stress. Grapevine Defence Mechanisms and Grape Development"(Kierownik projektu);
 • Grant KBN nr 6 PO4F 082 14. (Kierownik projektu)
 • Grant KBN nr 6 PO4F 049 20. (Kierownik projektu)
 • Grant KBN nr 6PO4F 083 21 (Wykonawca projektu)
 • Grant KBN nr 7T09D 01321 (Wykonawca projektu)
 • Grant KBN nr 3 PO4G 059 25 (Kierownik projektu)
 • Program: „Mapa drogowa zrównoważonego rozwoju energetycznego Województwa Łódzkiego (Wykonawca projektu)
 • Grant KBN(nr 2PO4F 044 27 (Wykonawca projektu)
 • Grant MNiSZW N 305 05332/1931 (Kierownik projektu)
 • Grant MNiSZW N305 322035 (Wykonawca projektu)
 • Grant MNiSZW N N304 385338 (Kierownik projektu)
 • Grant MNiSZW N N304 102940 (Wykonawca projektu)
Projekty wdrożeniowe:
 • 2018-2019 Relaksacyjna Strefa Oxy Cardio wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencję społeczeństwa (Kierownik projektu).
 • BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016-2020. (Kierownik projektu).
 • 2020-2025: BIOSTRATEG2/296369/5/NCBR/2016; Trwałość Projektu: Efekty wdrożeniowe (Kierownik projektu).
Patenty:
 • P.433932: Sposób otrzymywania medium do hodowli kultur in vitro roślin wodnych, na bazie koncentratów odżywczych otrzymanych z odcieków z biogazowni zasilanej wywarami gorzelnianymi w procesie gospodarki cyrkulacyjnej
 • P.427546: Sposób przygotowania mediów do hodowli makrofitów wodnych z rodziny Lemnaceae
Piastowane funkcje:
 • Członek Naukowej Rady Programowej ds. Strategii woj. łódzkiego w latach 2011-2020 przy Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi.
 • Członek Zarządu Europejskiego Komitetu SECOTOX.
 • Reprezentant Uniwersytetu Łódzkiego w Radzie Konsultacyjnej dla Biogospodarczego Rozwoju Regionu Łódzkiego przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego w Łodzi (2018-2020)
 • Ekspert Ministry of Education (Greece), Ekspert NCBR, CBI Pro-Akademia w Łodzi.
 • Członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród, Wyróżnień i Odznaczeń
 • Członek Wydziałowej Komisji ds Oceny Okresowej Pracowników
 • Członek Rady Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 • Członek Komisji d/s stopni naukowych w dyscyplinie nauki biologiczne UŁ.
 • Guest Editor w Energies (IF 3,2; punkty MEiN 140), Guest Editor w Agronomy (IF 3,7; punkty MEiN 100).
 • Recenzent czasopism naukowych (Agronomy, Plants, Energies, Biologia, Acta Physiologiae Plantarum, Biomolecules, International Journal of Environmental Research and Public Health, Molecules, Journal of Agronomy, Water).

Wyróżnienia

Złota Statuetka Lidera Innowacji w woj. Łódzkim – 2010; Złota Statuetka Smart City Poland Award 2019: I Nagroda w kategorii "Ochrona Środowiska" za opracowanie i wdrożenie "Relaksacyjna Strefa Oxy Cardio"; Praca magisterska Anny Pauliny Nowak nagrodzona w 2020 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w konkursie „Ekologiczny magister”- Promotor Z. Romanowska-Duda; Złota Statuetka Łódzkie EUREKA 2021.; Złoty Medal na Targach Wynalazczości w Chorwacji 2021. Rozprawa doktorska mgr Krzysztofa Piotrowskiego wyróżniona Międzynarodową Nagrodą w Baltic University Programme (BUP) „Best PhD Award” w 2022 r. - Promotor - Z. Romanowska-Duda.

KONTAKT I DYŻURY

tel. Katedra Ekofizjologii Roślin: 42-635-44-21

Banacha 12/16 90-237 Łodź