Prestiżowe stypendium doktoranta UŁ na Uniwersytecie w Cambridge

Mgr Miłosz Gapsa studiujący w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ otrzymał Stypendium Polonia 2023, którego fundatorem jest Lauterpacht Centre for International Law Uniwersytetu w Cambridge.

Rzeźba w kształcie paragrafu.

Dzięki stypendium mgr Miłosz Gapsa będzie mógł w 2023 roku wyjechać na pobyt naukowy do Lauterpacht Centre for International Law Uniwersytetu w Cambridge w celu przeprowadzania badań pt. "Provisional measures indicated by the International Court of Justice and their effectiveness". Warto podkreślić, że nasz doktorant został wybrany jednogłośnie.

O popularności środków tymczasowych przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości świadczy chociażby fakt, że wnioskowano o nie aż w 83% spraw rozpoczętych od 2020 r. Ich zasądzenie nie jest jednak gwarancją ich przestrzegania, co obrazuje zachowanie Rosji pomimo nakazania 16 marca 2022 r. przez MTS natychmiastowego wstrzymania „specjalnej operacji militarnej”. Jeszcze innym zagadnieniem jest kwestia ich efektywności, która może oznaczać wykorzystanie przez państwo środków tymczasowych w celu nakłonienia drugiej strony do pewnych ustępstw, jak w przypadku niedawnego wniosku Niemiec przeciwko Włochom. Celem mojego pobytu stypendialnego w Cambridge będzie przyjrzenie się środkom tymczasowym pod kontem ich efektywności i powodów, dla których państwa decydują się ich nie przestrzegać 

- wyjaśnia Miłosz Gapsa.

Opiekunem przygotowywanej przez mgr Gapsę rozprawy jest dr hab. Marcin Górski, prof. UŁKatedry Europejskiego Prawa Konstytucyjnego WPiA UŁ.

Materiał i redakcja: WPiA UŁ