Od fast food-a do slow life-a. Wyzwania XXI wieku

Z jakimi problemami przyjdzie nam się zmierzyć jako cywilizacji, w ciągu najbliższych dziesięcioleci? Odpowiedzi na to pytanie poszukają wraz ze studentami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego w ramach projektu edukacyjnego „Wyzwania XXI wieku”.

Zapisy do drugiej edycji trwają od 1 do 17 października. Semestr zimowy zainauguruje wykład „Odra – katastrofa ekologiczna. Co nam mówią rzeki?”, który odbędzie się 13 października.

 

Wobec postępującego chaosu informacyjnego i wszechobecnych fake newsów, utrudniających orientację w coraz dynamiczniej zachodzących zmianach środowiskowych i społeczno-ekonomicznych, wykładowcy akademiccy mają szczególną rolę w dostarczaniu rzetelnej i kompletnej wiedzy. Wraz ze studentami spróbują również poszukać dróg wyjścia z obecnego impasu. Podczas zajęć poruszane będą różnorodne zagadnienia, m.in.:   

  • Czym są wojny klimatyczne?
  • Czy wiesz co jesz?
  • Czy da się zarobić na śmieciach?
  • Ksenobiotyki  - czy jedna planeta jest w stanie to udźwignąć?
  • Choroby psychiczne i uzależnienia jako koszty rozwoju społeczno-gospodarczego
  • Prawa człowieka w biznesie
  • Rolnictwo ekologiczne – moda, potrzeba czy konieczność?
  • Zielone zarządzanie zasobami ludzkimi

Rejestracja

Rejestracja do projektu będzie możliwa od 1 do 17 października 2022 r. 
Każdy student Uniwersytetu Łódzkiego będzie miał możliwość zapisu poprzez USOSweb na jeden moduł w semestrze. W kolejnych semestrach będzie można wziąć udział w zajęciach z innych modułów. Przygotowany cykl spotkań realizowany będzie od jesieni 2022 roku w trzech modułach:
                      
Człowiek
                                
Człowiek – prawdziwe koszty życia w niestabilnym środowisku

Człowiek w XXI wieku musi radzić sobie z wieloma wyzwaniami, które związane są z szybkim tempem życia, narażaniem na stres i koniecznością odnajdywania się w bardzo złożonej rzeczywistości społeczno-gospodarczej. 
W ramach modułu człowiek będziemy podejmować tematy związane z funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie zarówno na poziomie indywidualnym jak i w sieci relacji. 
Poszukamy odpowiedzi na pytanie co zrobić, aby nie dać się cywilizacji stresu, porozmawiamy o chorobach psychicznych i uzależnieniach będących kosztami rozwoju społeczno-gospodarczego, zajrzymy do złożonych procesów dziejących się w sieci, poznamy ciemną stronę zmian klimatu oraz spróbujemy odnaleźć się w roli pracowników dbających o środowisko.

Planeta
                         
Life style - zdrowe środowisko – dobre samopoczucie
 
W trakcie serii spotkań podejmiemy dyskusję i próbę znalezienia odpowiedzi na nurtujące nas pytania dotyczące szeroko rozumianego "LIFE STYLE" i wynikających z niego potrzeb oraz oczekiwań każdego z nas. Czy "zdrowa żywność" to tylko marketingowy slogan? Jak rozpoznać produkty ekologiczne? Czym tak naprawdę jest rolnictwo ekologiczne i jakie ma perspektywy w Polsce? Czy rolnictwo jest istotnym źródłem zanieczyszczenia dla środowiska? Zastanowimy się również jaką mamy świadomość własnych potrzeb i podejmowanych decyzji. Co możemy, a co musimy? Czy potrafimy wypośrodkować nasze aktywności związane z pracą, odpoczynkiem, hobby i rodziną? Dowiemy się jak radzić sobie ze stresem i jaką rolę pełnią w naszym życiu używki?  
W module Planeta dotykamy istotnych tematów związanych z funkcjonowaniem człowieka na ziemi w kontekście jego wpływu na środowisko. 

Gospodarka

Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 (2015)

Agenda wyznacza szeroką perspektywę zrównoważonej, sprawiedliwej i integracyjnej przyszłości, przed którą stoi Świat, państwa narodowe, regiony oraz organizacje i środowiska lokalne. Dlatego podczas tej edycji spotkań będziemy mówić o wielowymiarowości procesów rozwoju, o „sprawiedliwości lub jej braku” w procesach rozwoju oraz o integracji działań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Poszukamy odpowiedzi na pytania:  
Jak projekty inwestycyjne wpływają na środowisko lokalne i regionalne, na ludność autochtoniczną i środowisko naturalne, w którym żyją?  
Jak definiowane są, a jak w praktyce wyglądają prawa człowieka w biznesie?  
Jak kształtować kompetencje w zakresie stosowania praktyk Green HRM w praktyce gospodarczej?  
Skoncentrujemy się na globalnym ujęciu problemu zagospodarowania odpadów w gospodarce oraz kreowaniu zrównoważonej mobilności.                                

Uczestników wszystkich Modułów zapraszamy 13 października o godz.  17.15 na spotkanie inauguracyjne (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, sala C 101).
 

Panel dyskusyjny „Odra – katastrofa ekologiczna. Co nam mówią rzeki?” poprowadzą dr hab. prof. UŁ Joanna Żelazna-Wieczorek, dr hab. prof. UŁ Tomasz Jurczak oraz gość - dr Sebastian Szklarek:
Katastrofa na Odrze jest kolejnym przykładem, gdzie chęć szybkiego przekazu medialnego i bycia pierwszym na miejscu, spowodowały powstanie licznych fake newsów i przekłamań, zamierzonych lub nie. Sytuacji tej sprzyjał fakt skąpych oficjalnych informacji przekazywanych do opinii publicznej przez jednostki administracji. Podczas spotkania przyjrzymy się faktom i mitom jakie wytworzyły się w sytuacji katastrofy ekologicznej, opierając się na danych dostępnych przed i w trakcie jej przebiegu. Podczas panelu dyskusyjnego odniesiemy się do skutków przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych takich katastrof.

Projekt edukacyjny Uniwersytetu Łódzkiego objęty jest patronatem Rektor UŁ prof. Elżbiety Żądzińskiej. 
Realizowany jest od wiosny 2022. 
W semestrze zimowym 2022/23 odbędzie się jego druga edycja.

Dowiedz się więcej o projekcie

Koordynator projektu: dr hab. Joanna Żelazna-Wieczorek, prof. UŁ.                
Redakcja: Centrum Promocji UŁ