Sukces Slawistów i członków Centrum Ceraneum UŁ

Projekt złożony przez slawistów Uniwersytetu Łódzkiego i członków Centrum Ceranum UŁ znalazł się w gronie 15 laureatów konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4 – wspólnej, międzynarodowej inicjatywy Narodowego Centrum Nauki (NCN) i Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG). Budżet projektu wynosi ponad 320 tys. EURO, z czego środki przyznane dla Uniwersytetu Łódzkiego wynoszą ponad 450 tys. PLN. To ogromny sukces badaczy w dziedzinie nauk humanistycznych!

screen z programu do automatycznego "rozczytywania" i analizowania słowiańskich tekstów
Foto: Albert-Ludwigs-Universität Freiburg

Zdjęcie: screen z programu do automatycznego "rozczytywania" i analizowania słowiańskich tekstów (rękopisów i starodruków), który będzie wykorzystywany w realizacji grantu.

„Zróżnicowanie językowe świata Slavia Orthodoxa u progu nowożytności: ciągłość i zmiana. Badania z zastosowaniem metodologii Mixed-Methods (Orthodox Slavic Linguistic Varieties at the Threshold of Modernity: Continuity and Innovation. A Mixed-Methods Approach)" – to trzyletni grant międzynarodowy, który będzie realizowany na Wydziale Filologicznym UŁ przez interdyscyplinarny zespół paleoslawistyczno-mediewistyczny, w ścisłej współpracy z badaczami z Katedry Slawistyki Uniwersytetu we Freiburgu w Niemczech (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg).

Kierownikiem polskiej części projektu jest dr hab. Ivan N. Petrov, prof. UŁ z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ, a niemieckiej – prof. dr. Achim Rabus z Uniwersytetu we Freiburgu. W skład zespołu badawczego wchodzą również paleoslawistki z Katedry Filologii Słowiańskiej UŁ: dr hab. Małgorzata Skowronek, prof. UŁ, dr Agata Kawecka  i dr Zofia A. Brzozowska. W toku grantu zostaną też rozpisane konkursy na stypendia naukowe dla studentów z Wydziału Filologicznego UŁ. 

Wniosek niemiecko-polskiego zespołu uzyskał bardzo dobre opinie ekspertów i recenzentów Narodowego Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft i uplasował się na 7 miejscu w rankingu. Całkowity budżet projektu wynosi 321 567 EURO, w tym dla Uniwersytetu Łódzkiego – 451 157 PLN. 

Lista rankingowa konkursu

Wyniki konkursu BEETHOVEN CLASSIC 4  

Zespół projektowy ma zamiar przebadać – z zastosowaniem połączenia metod ilościowych (wykorzystując narzędzia informatyczne (Digital Humanities) oraz jakościowych – w jaki sposób język cerkiewnosłowiański oddziaływał na poszczególne dialekty i języki słowiańskie, utrwalone w starodrukach cyrylickich i rękopisach pochodzących z XV–XVIII wieku, a więc z okresu, w którym zaczęły się kształtować wyraźnie odrębne od cerkiewnosłowiańskiego nowożytne języki prawosławnych Słowian.  

Konkurs BEETHOVEN CLASSIC 4 jest kontynuacją konkursu BEETHOVEN 3 opierającego się na wspólnej ocenie merytorycznej wniosków o finansowanie polsko-niemieckich projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów wybierane przez NCN i DFG oraz ekspertów zewnętrznych. Oznacza to, że agencje partnerskie przeprowadzą wspólnie proces oceny merytorycznej i wyboru projektów rekomendowanych do finansowania. W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce. 

Materiał źródłowy: Katedra Filologii Słowiańskiej UŁ, NCN, redakcja: Centrum Promocji UŁ 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności