UŁ pogłębia współpracę z Instytutem Literackim Kultura

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego prof. Elżbieta Żądzińska oraz prezes Instytutu Literackiego Kultura Anna Bernhardt podpisały w Paryżu list intencyjny otwierający nowe obszary współpracy pomiędzy obiema instytucjami. UŁ jest czołowym akademickim ośrodkiem regularnych badań i promocji dorobku Instytutu Literackiego w Paryżu oraz jego twórcy – redaktora Jerzego Giedroycia.

Rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i kanclerz UŁ Kamila Szcześniak z zespołem Instytutu Literackiego Kultura przed wejściem do Maisons-LaffitteRektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska i kanclerz UŁ Kamila Szcześniak z zespołem Instytutu Literackiego Kultura przed Maisons-Laffitte.

List intencyjny to początek kolejnego etapu pogłębiania i popularyzowania wiedzy o dorobku intelektualnym Instytutu Literackiego w Paryżu oraz dokonaniach Jerzego Giedroycia przez zespół badaczy z Uniwersytetu Łódzkiego. Władze UŁ zwiedziły też wypełnione pamiątkami po mieszkańcach pomieszczenia Domu „Kultury”, zapoznały się ze specyfiką zasobów archiwalnych i bibliotecznych ILK oraz przedyskutowały z prezes Anną Bernhardt perspektywy wzajemnych kontaktów. 

Anna Bernhardt, prezes Instytutu Literackiego Kultura i rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska podpisują list intencyjny ws. współpracy UŁ i ILK.Anna Bernhardt, prezes Instytutu Literackiego Kultura i rektor UŁ prof. Elżbieta Żądzińska podpisują list intencyjny o współpracy UŁ i ILK.

Rozpoczęta w 2014 r. przez historyków z UŁ (prof. Rafała Stobieckiego i dr hab. Sławomira M. Nowinowskiego, prof. UŁ) współpraca z ILK została sformalizowana w czerwcu 2020 r. UŁ był pierwszą uczelnią, która zawarła z ILK porozumienie o współpracy. Ułatwia ono naukowcom z UŁ (także najmłodszej generacji) m.in. prowadzenie badań w Maisons-Laffitte. W ramach współpracy uruchomiona została także seria publikacji „JERZY GIEDROYC I…”, a we wrześniu 2022 roku powstało na uczelni Centrum Jerzego Giedroycia

Instytut Literacki Kultura jest prawnym spadkobiercą Instytutu Literackiego w Paryżu, utworzonego w 1946 r. przez Jerzego Giedroycia, który kierował placówką do swej śmierci w 2000 r. Od 1954 r. siedzibą Instytutu Literackiego był dom przy 91 avenue de Poissy w Maisons-Laffitte, którego stałymi lokatorami, oprócz Jerzego Giedroycia, byli także Zofia i Zygmunt Hertzowie oraz rodzeństwo Józef i Maria Czapscy. 

bbbProf. Elżbieta Żądzińska, rektor UŁ, w gabinecie Jerzego Giedroycia.

Trudno przecenić zasługi Jerzego Giedroycia. Przez ponad pół wieku redagował miesięcznik „Kultura”, wokół którego powstało jedno z najważniejszych polskich środowisk intelektualnych w XX w., wydał blisko 500 książek, które nie mogły ukazać się w Polsce Ludowej (m.in. dzieła Witolda Gombrowicza, Czesława Miłosza, Leszka Kołakowskiego i Marka Hłaski), przez 39 lat publikował „Zeszyty Historyczne” – ważny periodyk historiograficzny, wspierał i inspirował do działania zarówno politycznych emigrantów, jak i opozycję demokratyczną w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. 

Źródło: dr hab. Sławomir M. Nowinowski, prof. UŁWydział Filozoficzno-Historyczyny UŁ  

Redakcja: Paweł Śpiechowicz, Centrum Promocji UŁ