SPRAWY OGÓLNE

Wystarczy wypełnić formularz dostępny na stronie rządowej.

Istnieje również możliwość zapisu telefonicznego, zgodnie ze wskazanymi instrukcjami.

SZCZEPIENIA

Na Internetowym Koncie Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel będzie do pobrania – po przyjęciu drugiej dawki szczepionki – kod QR, który pozwoli szybko potwierdzić odbyte szczepienie. O wydruk kodu QR możesz również poprosić punkt szczepień.

Informacja o przebytym szczepieniu będzie wprowadzana do e-karty szczepień w systemie e-zdrowie (P1). Informację o przyjętych kolejnych dawkach szczepień znajdziesz też na swoim Internetowym Koncie Pacjenta

Wybrane pytania i odpowiedzi pochodzą ze strony:

https://www.gov.pl/web/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/szczepienia-przeciw-covid-19-pytania-pacjentow – dostęp 10.03.2021

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/pytania-i-odpowiedzi – dostęp 10.03.2021

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)  to rewolucyjne narzędzie w systemie ochrony zdrowia, które ma ułatwić pacjentom wygodne korzystanie z usług cyfrowych i uporządkować rozproszone dotąd informacje medyczne o naszym stanie zdrowia w jednym miejscu. To bezpłatne konto ma każdy, kto ma PESEL. Wystarczy się tylko zalogować.

Internetowe Konto Pacjenta udostępnia Ci informacje o Twoim przeszłym, aktualnym lub planowanym leczeniu i pozwala załatwić szereg spraw bez konieczności wizyty w przychodni lub poradni.

Internetowe Konto Pacjenta — pytania i odpowiedzi: czemu służy, co oferuje, jak z niego korzystać, czyli podstawowe informacje o Internetowym Koncie Pacjenta w przyjaznej formie pytań i odpowiedzi

Skierowanie jest ważne 90 dni od daty wystawienia, ale jeśli umówisz się na wizytę wtedy, gdy jeszcze będzie ważne, to automatycznie ważność e-skierowania zostanie przedłużona aż do zakończenia cyklu szczepienia.

E-skierowanie na Internetowym Koncie Pacjenta jest dostępne od momentu jego wystawienia. Jeśli więc pacjent spełnia kryterium wieku lub zawodu, przy czym w tym drugim wypadku należało być zgłoszonym do szczepienia przez pracodawcę, to znajdzie tam swoje e-skierowanie na szczepienie. Na e-skierowaniu jest link do e-rejestracji.

Tak jak po podaniu jakiegokolwiek leku mogą się pojawić objawy niepożądane, tak również i po szczepieniu mogą one wystąpić. W przypadku pojawienia się niepożądanego odczynu po szczepieniu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem poradni, w której było wykonane szczepienie, bądź jakimkolwiek innym lekarzem, i poinformować o odbytym szczepieniu.

Należy skonsultować się z lekarzem. W przypadku cięższej choroby nie należy podawać drugiej dawki szczepionki przeciw COVID-19, lecz odczekać do czasu poprawy stanu zdrowia i decyzji lekarza o możliwości podania szczepionki.

WYJAZDY ZAGRANICZNE

W związku z zarządzeniem nr 167 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego (ze zm.) w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2) z dnia 08.09.2020 r. dopuszcza się możliwość zagranicznych wyjazdów studentów i pracowników w ramach programu Erasmus+.

Na etapie ubiegania się o wyjazd Erasmus+ oraz przed samym wyjazdem zagranicznym, studenci i pracownicy UŁ zobowiązani są do zapoznania się z aktualnymi informacjami dotyczącymi restrykcji sanitarnych oraz przestrzegania przepisów i zaleceń władz w Polsce i w kraju wyjazdu.

Jest to możliwe, należy jednak – decydując się na odbycie wyjazdu – uwzględniać aktualnie obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organów, tak aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 .

Kwestia wyjazdów zagranicznych została uregulowana w Zarządzeniu nr 167 Rektora UŁ z dnia 8.09.2020 r. (ze zm.) w sprawie zagranicznych wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników UŁ oraz przyjazdów osób z zagranicy w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (SARS-CoV-2).

BUDYNKI

Jeżeli jakieś zajęcia odbywają się stacjonarnie, muszą być zorganizowane tak, aby w trakcie ich trwania zachowany był przynajmniej 1.5 m dystans pomiędzy uczestnikami zajęć.  W budynkach UŁ zapewniony jest także dostęp do środków higieny osobistej oraz środków do dezynfekcji rąk oraz obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa maseczką (chirurgiczną lub materiałową).

Najlepszą reakcją jest zwrócenie takiej osobie uwagi, że narusza przepisy obowiązujące w Uniwersytecie i naraża innych na niebezpieczeństwo.

ORGANIZACJA PRACY

Jeśli jeden z domowników jest poddany kwarantannie, a nie jest osobą zakażoną, to nie ma to wpływu na aktywność pozostałych domowników. Jeśli zaś jeden z domowników ma pozytywny test na COVID-19, to osoby współzamieszkujące są automatycznie kierowane na kwarantannę. O przebywaniu na kwarantannie należy niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego (ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon). 

Za zorganizowanie pracy jednostki odpowiada jej kierownik, ustalając harmonogram pracy na dany miesiąc. Z tego harmonogramu (który podlega zatwierdzeniu odpowiednio przez dziekana lub kanclerza) wynika, kto i w jakim czasie pracuje zdalnie lub stacjonarnie. W razie potrzeby harmonogram może być zmieniany  

Natomiast w przypadku odbywania kwarantanny pracownik (o ile przychodzi chorobę bezobjawowo lub czuje się dobrze), może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw Pracowniczych UŁ.

Podstawą do wypłaty za okres przebywania na kwarantannie wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. (Kodeks pracy), lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby określonego w odrębnych przepisach, jest złożone przez ubezpieczonego oświadczenie o konieczności odbycia kwarantanny (w załączeniu wzór oświadczenia opracowany przez Dział Spraw Pracowniczych UŁ). Wynagrodzenie chorobowe wynosi wówczas 80% podstawy wynagrodzenia, chyba że pracownik wykonuje pracę w systemie zdalnym. Wówczas przysługuje mu wynagrodzenie w wysokości 100% wynagrodzenia zasadniczego.

 

OŚWIADCZENIE o odbyciu obowiązkowej kwarantanny/izolacji domowej do złożenia w zakładzie pracy

 

Pracownik objęty kwarantanną, o ile nie wykazuje oznak chorobowych lub czuje się dobrze, może zwrócić się do pracodawcy o wyrażenie zgody na wykonywanie swojej pracy zdalnie. Po zaakceptowaniu wniosku pracownika przez bezpośredniego przełożonego, przekazuje on wniosek drogą służbową do Działu Spraw pracowniczych. Otrzymanie zgody na pracę zdalną oznacza zachowanie prawa do wynagrodzenia w pełnej wysokości. Jeśli zaś pracownik nie będzie świadczył pracy zdalnie, to za czas odbywania kwarantanny przysługiwać mu będą takie świadczenia, jak w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby (80% podstawy wynagrodzenia).

Pracownik, który został poddany kwarantannie albo izolacji, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym swojego bezpośredniego przełożonego. Informacja może być przekazana ustnie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon.

Pracownika UŁ obowiązują w tym zakresie przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Zgodnie z nimi obecnie kwarantannie podlegają 4 kategorie osób:

1. wybrane kategorie cudzoziemców, którzy przekraczają tę granice RP, która stanowi zewnętrzną granicę UE – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy,

2. osoby, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole – przez 10 dni, licząc od dnia następującego po kontakcie,

3. osoby skierowane na test w kierunku COVID-19 – od dnia następującego po skierowaniu na test do chwili uzyskania ujemnego wyniku testu, który automatycznie zwalnia z odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Przepisy nie nakładają obowiązkowej kwarantanny na osoby współzamieszkujące z osobą skierowaną na test: zarówno bezobjawową (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19), jak również wykazującą objawy chorobowe (podejrzaną o zachorowanie na COVID-19) – w okresie oczekiwania na wynik testu przez tę osobę. Dopiero w przypadku dodatniego wyniku testu u osoby badanej, osoby z nią  współzamieszkujące są obejmowane kwarantanną, a kwarantanna osoby badanej przekształca się w jej izolację.

4. osoby zamieszkujące z osobą zakażoną (izolowaną) –

a.      I etap kwarantanny (narażenie ciągłe) – obejmuje okres zamieszkiwania z osobą w izolacji (osoba zakażona),

b.      II etap kwarantanny – (okres ponarażeniowy) 7 dni, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu izolacji osoby zakażonej.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności