PROFIL PRACOWNIKA: Aleksander Kappes

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Kierownik Zakładu Prawa Handlowego w Katedrze Prawa Gospodarczego i Handlowego UŁ

Do zakresu zadań należy:

- udział w rozdziale zajęć dydaktycznych poszczególnych pracowników Zakładu (wraz z Kierownikiem Katedry),

- ocena wykonywania zajęć dydaktycznych przez pracowników Zakładu (w tym ankiet pracowniczych),

- organizacja prac badawczych, w szczególności realizowanych programów badawczych,

- ustalanie udziału w konferencjach naukowych,

- monitorowanie grantów badawczych i współdecydowanie w sprawie aplikowania do wybranych grantów,

- nawiązywanie kontaktów międzynarodowych.

w r. ak 2023/2024 URLOP NAUKOWY

BIOGRAM

Ur. 1996. Studia na WPiA UŁ 1984-1990. Asystemt w Katedrze Prawa Gospodarczego I Handlowego od 1990 r. Doktorat -1997, rozprawa: Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej w prawie polskim (promototor - prof. W. J. Katner). 1997 - stanowisko adiunkta. Habilitacja - 2010, rozprawa: Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiąznia spółki. 2010 - etat profesora nadzyczajnego. 2021 - stanowiska Kierownika Zakładu Prawa Handlowego

ZAINTERESOWANIA

prawo spółek, umowy w obrocie gospodarczym, odpowiedzialność za zobowiązania w spółkach

OSIĄGNIECIA

Nagroda I stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na osiągnięcie naukowe - monografia Odpowiedzialność komandytariusza za zobowiązania spółki komandytowej - 1997

Nagroda I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcie naukowe - monografia Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. za zobowiąznia spółki,

Nagroda I stopnia Rektora UŁ za osiągnięcie dydaktyczne - podręcznik Prawo cywilne i handlowe - praca zbiorowa - 2013

Ok. 60 publikacji naukowych z zakresu prawa gospodaczego, prawa spółek, prawa cywilnego

KONTAKT I DYŻURY

Kopcińskiego 8/12 90-232 Łódź

Kopcińskiego 8/12 pokój: 4.08 90-232 Łódź