PROFIL PRACOWNIKA: Elżbieta Dorobiała

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Sekretarz Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ:

1. Obsługa administracyjna szkoły doktorskiej polegająca na realizacji bieżących zadań wynikających z działalności szkoły.

2. Wsparcie administracyjne Dyrektorów szkół doktorskich oraz Rady Szkoły w zakresie realizacji zadań wynikających z regulaminów szkół doktorskich oraz innych przepisów prawnych.

3. Obsługa kandydatów do szkoły doktorskiej w zakresie:

  • zbierania dokumentacji, przygotowywania i doręczenia decyzji itp.;
  • procesu rekrutacji i obsługi systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK).

4. Obsługa administracyjna doktorantów szkoły doktorskiej w zakresie:

  • obsługi systemów, m.in. USOS, POL-on;
  • wydawania zaświadczeń, przyjmowania wniosków i podań, przedłużania legitymacji itp.;
  • przeprowadzenia oceny śródokresowej;
  • przebiegu procesu kształcenia;

5. Przygotowywanie zestawień środków wydatkowanych w szkole doktorskiej związanych z obsługą administracyjną szkoły i procesem kształcenia.

6. Wsparcie dyrektorów szkół doktorskich w zakresie organizacji procesu kształcenia przewidzianego dla doktorantów szkół.

7. Obsługa strony internetowej szkoły doktorskiej.

8. Współpraca z wydziałami UŁ w zakresie spraw rekrutacyjnych, dydaktycznych, administracyjnych i finansowych.

9. Obsługa systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją (EZD).

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-55-93

e-mail: office.sdnsip@uni.lodz.pl

Jana Matejki 21/23 (I piętro w XIV Domu Studenta) pokój: 113 90-237 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:00-14:30
czwartek: 09:00-13:00