PROFIL PRACOWNIKA: Krzysztof Lesiakowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Zakres obowiąków:

 • Prowadzenie badań naukowych z zakresu historii Polski po 1945 r.
 • Kierowanie pracą Katedry Historii Polski i Świata po 1945 r. - sprawy dydaktyczne, naukowe, organizacyjne

BIOGRAM

Wykształcenie

 • 1984–1989 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 1997 – doktor nauk humanistycznych
 • 2009 – doktor habilitowany nauk humanistycznych

Przebieg pracy zawodowej

 • od 1989 pracownik Uniwersytetu Łódzkiego
 • 2000–2006 – pracownik Instytutu Pamięci Narodowej, Oddział w Łodzi

W swoich badaniach podejmuję następujące zagadnienia:

 • Biografistyka polska XX wieku
 • Relacje władzy i społeczeństwa w Polsce 1944–1989, ze szczególnym uwzględnieniem strajków robotniczych i studenckich
 • Działalność aparatu bezpieczeństwa w Polsce 1944–1989, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia szkolenia kadr dla "bezpieki"
 • Polityka PRL wobec młodzieży
 • Powojenne dzieje Łodzi i regionu, zwłaszcza okres PRL


ZAINTERESOWANIA

 • polska piłka nożna
 • historia polskiego kina

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze opublikowane książki:

 • Mieczysław Moczar „Mietek”. Biografia polityczna, Warszawa 1998;
 • Jarocin w obiektywie bezpieki, Warszawa 2004 (wspólnie z dwoma innym autorami);
 • Powszechna Organizacja „Służba Polsce” (1948–1955). Powstanie, działalność, likwidacja, t. 1–2, Łódź 2008;
 • Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź2008;
 • Strajk studencki w Łodzi styczeń – luty 1981 r. Okruchy pamięci, zapisy źródłowe, ikonografia, Łódź–Warszawa 2016 (wspólnie z dwoma innymi autorami);
 • Centralna Szkoła Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego 1945–1947, Łódź 2017.
 • Gomułkowska rzeczywistość. Łódź w latach 1956–1970, Łódź 2019.

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

tel: 42-635-61-89

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:30-12:00 Pokój 310