PROFIL PRACOWNIKA: Marta Znajmiecka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  • prowadzę badania naukowe w obszarze psychologii pracy i organizacji
  • prowadzę seminaria magisterskie
  • recenzuję prace magisterskie
  • prowadzę zajęcia dydaktyczne

BIOGRAM

Posiadam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.


ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe obejmują dwa obszary. Pierwszy dotyczy problematyki psychologii zachowań bezpiecznych, reagowania ludzi w sytuacji zagrożenia, kultury bezpieczeństwa pracy, postaw wobec bezpieczeństwa oraz kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki. Drugi obszar mych zainteresowań badawczych koncenruje się wokół idei lifelong learning - analizuję wyznaczniki podejmowania działań związanych z rozwijaniem kompetencji osobistych i zawodowych.

OSIĄGNIĘCIA

Jestem współautorką i redaktorką 10 monografii, autorką 70 artykułów publikowanych w monografiach, czasopismach polskich i zagranicznych, z czego ponad 40 dotyczy zagadnień psychologii zachowań bezpiecznych, kultury i klimatu bezpieczeństwa oraz możliwości kształtowania właściwych zachowań w środowisku pracy. Opracowałam narzędzia do diagnozy kultury bezpieczeństwa pracy oraz postaw wobec bezpieczeństwa. Jestem również współautorką Kwestionariusza do diagnozy kultury bezpieczeństwa osobistego jednostki.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 09:00-10:00 Dyżur w dniu 28.02.2023 odwołany z powodu choroby
sobota: 10:30-11:30 Dyżyry odbywają się w zjazdowe soboty