Naukowcy UŁ z grantami OPUS 21, PRELUDIUM 20

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki swoich czołowych konkursów: OPUS i PRELUDIUM. W konkursie OPUS sfinansowane zostaną projekty na łączną kwotę ponad 558 mln zł, w PRELUDIUM – ponad 77 mln.. Pośród 912 projektów dofinansowanych przez NCN znalazły się granty dla naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego: 8 w konkursie OPUS oraz 10 PRELUDIUM.

Badaczki i badacze z polskich instytucji naukowych zgłosili w tej edycji 4531 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej koordynatorzy NCN i eksperci zakwalifikowali do finansowania 912 projektów. Zbliżoną liczbę grantów w konkursie OPUS NCN przyznało ostatnio w 2017 roku, w PRELUDIUM – więcej laureatów było tylko w pierwszej edycji konkursu, dziesięć lat temu.

Projekty z Uniwersytetu Łódzkiego, które uzyskały finansowanie w konkursie OPUS 21:

 • „Sprawczość rzeczy (których już nie ma): pamięć o miastobójstwie w twórczości irackich i syryjskich artystów we Francji i Wielkiej Brytanii”, dr hab. Dorota Golańska, Wydział Filologiczny UŁ, przyznane środki: 664 939 zł, 
 • „Wielka historia w małym mokradle: złożone relacje człowiek-środowisko na Nizinie Wschodnioeuropejskiej w ciągu ostatnich 13 tysięcy lat", kierownik projektu: dr hab. Piotr Krzysztof Kittel, Wydział Nauk Geograficznych UŁ, przyznane środki: 691 033 zł, 
 • „Modelowanie procesów inflacyjnych w warunkach szoków strukturalnych. Zastosowanie nieliniowego skointegrowanego modelu VAR ze zmianą strukturalną", kierownik projektu: prof. dr hab. Aleksander Krzysztof Welfe, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, przyznane środki: 288 130 zł,
 • „Dynamiczna interpretacja czystej teorii prawa Hansa Kelsena. Jak prawnicy rozumieją prawo", kierownik projektu: dr Monika Zalewska, Wydział Prawa i Administracji UŁ, przyznane środki: 225 024 zł,   
 • „Post-transformacja w perspektywie doświadczeń biograficznych osób urodzonych w latach 1980-2005. Analiza socjologiczna", kierownik projektu: dr hab. Kaja Maria Kaźmierska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ, przyznane środki: 1 166 160 zł,
 • „Precyzyjne pomiary neutronowych przekrojów czynnych przy urządzeniu n_TOF w CERN", kierownik projektu: dr hab. Jarosław Perkowski, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej, przyznane środki: 678 035 zł,
 • „Czy dynamika koewolucji generuje specyficzne dla populacji reakcje na gatunek inwazyjny?" kierownik projektu: prof. dr hab. Martin Reichard, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, przyznane środki: 873 160 zł,
 • „Wzajemne oddziaływanie pomiędzy neuroplastycznością, neurozapaleniem, a szlakami chemokin CC/CXC w depresji", kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Adam Śliwiński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, przyznane środki: 1 539 400 zł.

Projekty z Uniwersytetu Łódzkiego, które uzyskały finansowanie w konkursie PRELUDIUM 20:

 • „W krzywym zwierciadle? Prawo w satyrze rzymskiej", kierownik projektu: mgr Joanna Kulawiak-Cyrankowska, Wydział Filologiczny UŁ, przyznane środki: 135 920 zł, 
 • „Model współpracy miast i regionów EŚW z Chinami", kierownik projektu: mgr Michał Gzik, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ, przyznane środki: 135 030 zł, 
 • „Udostępnianie danych w interesie publicznym - filantropia danych z perspektywy prawnej", kierownik projektu: mgr Adrianna Michałowicz, Wydział Prawa i Administracji UŁ, przyznane środki: 80 851 zł, 
 • „Pozabankowe kredyty konsumenckie w prawie Unii Europejskiej. O potrzebie wzmocnienia ochrony konsumentów", kierownik projektu: mgr Anna Urbanek, Wydział Prawa i Administracji UŁ, przyznane środki: 82 221 zł, 
 • „Nanocząstki polistyrenowe i ich właściwości epigenetyczne i genotoksyczne w ludzkich jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej", kierownik projektu: mgr Kinga Malinowska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, przyznane środki: 139 950 zł,
 • „COLONISERS - kolonizacja środowiska abysalu – filogeneza i zoogeografia głębokowodnych Typhlotanaidae (Tanaidacea: Crustacea)",  kierownik projektu: mgr Marta Gellert, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, przyznane środki: 208 968 zł,
 • „Indukcja ekspresji genów odpowiedzialnych za biodegradację MCPA przez wybrane wtórne metabolity roślinne", kierownik projektu: mgr inż. Elżbieta Mierzejewska,  Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, przyznane środki: 69 540 zł,
 • „Zwalczanie raka płuc za pomocą metaloorganicznych koniugatów erlotynibu - synteza i badania in vitro", kierownik projektu: mgr inż. Przemysław Biegański, Wydział Chemii UŁ, przyznane środki: 135 298 zł,
 • „Opracowanie sensorów o właściwościach redoks przełączalnych do elektrochemicznego wykrywania jonów wapnia i magnezu", kierownik projektu: mgr Kamila Morawska, Wydział Chemii UŁ, przyznane środki: 205 082 zł,
 • „Polaryzowalne granice fazowe typu żel-żel umieszczone w nośniku wydrukowanym technologią druku 3D do diagnostyki moczu", kierownik projektu: lic. Karolina Sobczak, Wydział Chemii UŁ, przyznane środki: 209 680 zł.


Konkurs OPUS jest skierowany do naukowców na wszystkich etapach kariery. Kierownikiem projektu może być osoba, która ma w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną lub przyjętą do druku pracę lub – w  przypadku  nauk  o  sztuce – jedno  dokonanie  artystyczne  lub  artystyczno-naukowe,  nie musi mieć stopnia doktora. Finansowanie uzyskane w tym konkursie można przeznaczyć na projekt realizowany przez zespół afiliowany m.in na uczelni, w instytucie PAN, bibliotece naukowej, czy centrum naukowo-przemysłowym, w tym na badania prowadzone z wykorzystaniem wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych lub prowadzone we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Kierownikiem grantu PRELUDIUM może być tylko osoba, która nie ma stopnia doktora (nie trzeba być nawet doktorantem), temat projektu może, lecz nie musi, być powiązany z tematem planowanej rozprawy doktorskiej. Zespół badawczy w projekcie może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym z kierownika  projektu  i  opiekuna  naukowego. W ten sposób NCN daje szansę młodym na wczesną samodzielność w staraniach o środki na własne badania.

Listy rankingowe wszystkich projektów zakwalifikowanych do finansowania w konkursach OPUS 21 i PRELUDIUM 20 są dostępne na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Zapraszamy do sprawdzania informacji znajdujących się w Bazie wiedzy pracownika, w tym aktualności o naborach w konkursach na granty, jak również przewodnika dotyczącego realizacji i zarządzania projektami.      

Materiał źródłowy: NCN; redakcja: Centrum Promocji UŁ

  

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności