Logotypy: Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko; Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Fundusz Spójności UE

Projekt inwestycyjny dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

"Remont i przebudowa budynku Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego w częściach wysokiej i niskiej wraz z termomodernizacją kompleksu budynków przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi"

wizualizacja CSK po remoncie

 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków Uniwersytetu Łódzkiego poprzez głęboką termomodernizację kompleksu budynków. Celem jest także ograniczenie emisji CO2 do atmosfery poprzez zwiększenie efektywności energetycznej budynku Uniwersytetu Łódzkiego i tym samym ograniczenie zużycia energii oraz emisji zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta Łodzi. Dzięki realizacji projektu beneficjent uzyska także korzyść w postaci oszczędności kosztów eksploatacji budynków podlegających termomodernizacji. Miejscem inwestycji jest ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi. Kompleks podlegający modernizacji zgodnie z projektem dzieli się na 4 części:

-wysoką część,

-stołówkę,

-aulę,

-budynek dydaktyczny.

Główne działania modernizacyjne skierowane są na doprowadzenie budynków do zgodności z przepisami prawa budowlanego w zakresie izolacyjności cieplnej przegród, warunków ochrony p-poż, warunków bhp i sanepid oraz estetyki elewacji i poprawy funkcjonalności obiektu.

 


 

Umowa nr POIS.01.03.01-00-0046/17 została podpisana z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dn. 21.01.2020

Dotacja pochodzi ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej

Głównym zadaniem projektu są roboty termomodernizacyjne.

Stanowią one 99,95% wszystkich kosztów projektu.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu: 16 699 765,25 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych: 12 088 702,63 PLN

Dotacja: 10 275 397,23 PLN

 

Zakończono realizację Etapu 1 projektu, w ramach którego przeprowadzono termomodernizację budynków auli i d. CKJ obejmującą wykonanie: docieplenia ścian, wykonanie kompletnej elewacji w technologii szkieletowej z okładziną z płyt ceramicznych z elementami fasady szklanej ze szkła przeziernego i nieprzeziernego, docieplenia ścian fundamentowych i cokołu, docieplenia dachu oraz montaż konstrukcji pod posadowienie central wentylacyjnych, docieplenia posadzki na gruncie wraz z ułożeniem posadzki, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie modernizacji instalacji centralnej wody użytkowej, wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej, zainstalowanie oświetlenia LED wraz z okablowaniem. Wykonawcą Etapu 1. była Firma ZIMNY Sp. z o.o. wyłoniona na podstawie przetargu nieograniczonego o nr 22/DIR/UŁ/2018; umowę 117/DIR/UŁ/2018 podpisano w dniu 06.08.2016.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr 12/DIR/UŁ/2020, dnia 27.07.2020 r. podpisano z konsorcjum firm ALSTAL Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. K. i ALSTAL Real Estate Sp. z o.o. umowę na realizację EtapuII inwestycji. Etap ten obejmował będzie remont, przebudowę i termomodernizację dwóch budynków Centrum Szkoleniowo–Konferencyjnego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 w Łodzi, tj. 11 kondygnacyjnego budynku Nr 1.d. CSK oraz budynku Nr 2. stołówki rozpocznie się po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonego ogłoszonego dnia 11.03.2020 r. Wykonanie termomodernizacji ww. budynków będzie polegać na wykonaniu: . Na budynku 1 (część niska i wysoka): docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kompletnej w technologii szkieletowej z okładziną z płyt ceramicznych z elementami fasady szklanej ze szkła przeziernego i nieprzeziernego, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, docieplenia ścian fundamentowych i cokołu, docieplenia dachu wraz z wymianą przykrycia oraz montaż konstrukcji pod posadowienie central wentylacyjnych, docieplenia posadzki na gruncie wraz z ułożeniem posadzki, wykonanie modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, wykonanie modernizacji instalacji centralnej wody użytkowej, wykonanie kompletnej instalacji wentylacji mechanicznej, i) wymiana oświetlenia LED wraz z okablowaniem; Na budynku 2 (stołówka): docieplenia ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem kompletnej w technologii szkieletowej z okładziną z płyt ceramicznych z elementami fasady szklanej ze szkła przeziernego i nieprzeziernego, wymiany okien i drzwi zewnętrznych, docieplenia ścian fundamentowych i cokołu, docieplenia dachu wraz z wymianą przykrycia oraz montaż konstrukcji pod posadowienie urządzeń oddymiania.

Zakończenie prac w ramach II etapu przewidziano na dzień 31.10.2021 r.

 

 

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności