logotypy - Program Regionalnych Funduszy Europejskich, Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne UE, promuje łódzkie, flaga RP

Projekt pn. "Remont i przebudowa budynków A i B Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kilińskiego 101 w Łodzi" RPLD.06.01.02-10-0013/16-00

Projekt autorstwa pracowni projektowej Domagało Wnuk Architekci zakłada remont, przebudowę i rozbudowę budynków Muzeum Przyrodniczego w Łodzi w celu utworzenia Uniwersyteckiego Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Inwestycja składa się robót budowlanych obejmujących budynki A i B oraz nowo projektowany budynek C.

Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Działania VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury.

Zadanie: Remont i przebudowa budynków A i B przy ul. Kilińskiego 101 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków

Łączna wartość projektu to 12 359 76,38 PLN w tym dofinansowanie 4 277 082,31 PLN.

wizualizacja - bryła muzeum od strony parku

Działka będąca przedmiotem opracowania znajduje się na terenie zabytkowego parku im. Henryka Sienkiewicza wpisanego do rejestru zabytków pod numerem A/302 dec. z dn. 6.12.1984r. Znajdujące się na niej budynki wpisano do rejestru zabytków pod nr A/34 dec. z dn. 29.03.2007r.

Budynek przeznaczony do remontu, przebudowy i rozbudowy to budynek główny Muzeum Przyrodniczego w Łodzi. Składa się on z dwóch części – starszej północnej, zbudowanej na planie litery „L”, której wznoszenie ukończono w roku 1914 r. oraz części nowszej z roku 1924 dobudowanej od strony południowo-zachodniej, również w formie litery „L” projektu Wiesława Lisowskiego.

Na posesji znajduje się również budynek pomocniczy Muzeum Przyrodniczego tzw. dom ogrodnika położony przy ul. Kilińskiego,który został poddany gruntownym pracom remontowym w latach 2007-2008. W budynku tym nie projektuje się wykonywania robót budowlanych za wyjątkiem wybicia dwóch otworów drzwiowych na spocznikach klatki schodowej w zachodniej elewacji budynku, w celu skomunikowania budynku z nowo projektowanym łącznikiem.

Nowo projektowana rozbudowa (tzw. łączki) ma na celu połączenie obu istniejących na działce budynków oraz zapewnienie nowej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obiektu poprzez zwiększenie powierzchni wstawienniczej oraz magazynowej.

Projekt rozpoczął się 1 maja 2016 r.

Łączna wartość projektu to 12 359 76,38 PLN w tym dofinansowanie 4 277 082,31 PLN

Koszt dokumentacji projektowej: 220 170,00 PLN brutto. Umowa podpisana z generalnym wykonawcą na roboty budowlane w styczniu 2017 r.

Firma MOSAICON Maria Potz z siedzibą w Łodzi przy ul. Nawrot 21/24

Wartość umowy: 7 690.381,90 PLN

W ramach Projektu dokonano zakupu wyposażenia oraz renowację, tj. konserwację i restaurację zabytków ruchomych.

Firma „Mosaicon” Maria Potz rozpoczęła roboty budowlane w styczniu 2017 r.

Roboty budowlane i prace wykończeniowe zakończone zostały w kwietniu 2018 r. 24 maja 2018 r. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Łodzi udzielił pozwolenia na użytkowanie kompleksu budynków Muzeum Przyrodniczego Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kilińskiego 101. Wyposażanie obiektów zakończono w listopadzie 2018 r.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności