Wszechstronne badania nad miastem na #UniLodz

Uniwersytet Łódzki jest partnerem merytorycznym I Międzynarodowego Kongresu „Regeneracja Miast Przemysłowych”, organizowanego przez Miasto Łódź, który odbędzie się w Łodzi, w dniach: 22-23 czerwca br. W Radzie Programowej wydarzenia zasiada prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, oraz kilku innych naukowców z naszej uczelni.

Z ramienia Uniwersytetu Łódzkiego w Radzie zasiadają ponadto: prof. Ewa Kucharska-Stasiak (Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ), prof. Tadeusz Markowski - Wiceprzewodniczący Rady Programowej (Wydział Zarządzania UŁ) oraz prof. Tadeusz Marszał z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. 

Członkowie Rady Programowej brali udział nie tylko w przygotowaniu programu Kongresu, wystąpią również podczas wydarzenia, poprowadzą sesje plenarne. Ponadto wkład merytoryczny Uniwersytetu Łódzkiego obejmuje udział w Kongresie (w sesjach, panelach dyskusyjnych, głosach itp.) blisko dwudziestu naukowców naszej uczelni, reprezentujących różne dyscypliny naukowe.

O miastach w różny sposób 

Problematyka gospodarowania miastami, współczesnych wyzwań stojących przed aglomeracjami, rewitalizacji przestrzeni czy społeczność w miastach, jest obecna naukowo na naszej uczelni od blisko kilkudziesięciu lat. Miasta badane są w wielu jednostkach w różnych ujęciach i z wielorakiej perspektywy. 

Wśród nich wymienić należy Katedrę Zarządzania Miastem i Regionem na Wydziale Zarządzania UŁ, w której podejmowane są szczegółowe badania w takich kierunkach, jak: zarządzanie  w sektorze publicznym, gospodarka miejska – zarządzanie miastem, planowanie przestrzenne, terytorialny wymiar procesów rozwoju, społeczna i środowiskowa odpowiedzialność organizacji.   

Problematykę miast podejmuje ponadto Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ w szerokim ujęciu, takim jak: ekonometria przestrzenna, gospodarka samorządu terytorialnego, gospodarka regionalna i środowiska, inwestycje i nieruchomości, polityka ekonomiczna.  

W Instytucie prowadzone są również studia na kierunku „EkoMiasto”, które uczą nowoczesnych metod i narzędzi zarządzania miastem i kształtowania innowacyjnych środowisk miejskich. Są to studia, na których ponad 60% zajęć odbywa się przy współudziale praktyków, najczęściej poza salami dydaktycznymi – w urzędach, przedsiębiorstwach miejskich i organizacjach działających na rzecz miasta, w miejscach gdzie tworzona i realizowana jest polityka miejska. Kierunek prowadzony jest wraz z Wydziałem Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 

Perspektywa geograficzna jest reprezentowana w Instytucie Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ, gdzie prowadzone są badania w zakresie geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz w Instytucie Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.

Zasoby wody w miastach w ujęciu ekologicznym, przemysłowym, rekreacyjnym etc. bada się w  Katedrze UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 

Problematykę społeczną i demograficzną aglomeracji podejmują badacze z Instytutu Socjologii (w tym z Katedry Socjologii Wsi i Miasta) na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ.

Szeroko rozumianym dobrostanem człowieka w miastach, miastami jako nośnikami pamięci itp. zajmują się pedagodzy z Wydziału Nauk o Wychowaniu, etnografowie i antropolodzy kultury z Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ oraz Centrum Innowacji Społecznych UŁ.

Warto również wspomnieć o pracach archeologów, historyków i historyków sztuki.  A także o ich zaangażowaniu w różne przedsięwzięcia kulturalne. 

Swój wkład w badaniach nad miastami mają również literaturoznawcy i kulturoznawcy – twórcy wydarzeń artystycznych, kuratorzy wystaw, badacze literatury dedykowanej miastom.

Kiedy udział naukowców z #UniLodz?

Z nadzwyczaj bogatego fundamentu wyrasta czynne zaangażowanie  prawie dwudziestu naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego w Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych”.    

Sesję otwarcia w dniu 22 czerwca z wystąpieniem - Łódź akademicka i jej rola dla rozwoju miasta i regionu  - poprowadzi prof. Antoni Różalski, były rektor Uniwersytetu Łódzkiego, a także prezes Łódzkiego Towarzystwa Naukowego. 

Kolejną sesję – Regeneracja miasta przemysłowego – ekonomiczne i polityczne wyzwania współczesnej globalizacji - poprowadzi prof. Tadeusz Markowski (WZ UŁ -Kierownik Interdyscyplinarnego Centrum Studiów Miejskich w Uniwersytecie Łódzkim, a także Wiceprzewodniczący Rady Programowej Kongresu.  

Tego samego dnia prof. Markowski poprowadzi panel w bloku 2: - Przekształcanie i specyfika miast przemysłowych w układach duopolarnych. Miasta przemysłowe w cieniu miasta stołecznego – szansa czy przekleństwo?. 

W bloku 5 głos zabierze dr Łukasz Grzejdziak(Katedra Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ) - Publiczne finansowanie regeneracji miast przemysłowych - między wolnym rynkiem a solidarnością społeczną. Uczestniczką panelu dyskusyjnego w bloku 5 - Finansowanie regeneracji miast przemysłowych - będzie również dr Katarzyna Olbińska (Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ)
  
W bloku 6 głos zabierze prof. Maciej Zalewski (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ) - Błękitno-Zielone miasto jako system zmniejszający antropopresję na biosferę . 

Również 22 czerwca moderatorem sesji specjalnej - Rola specjalnych stref ekonomicznych w przekształceniach miast przemysłowych będzie prof. Jolanta Jakóbczyk Gryszkiewicz z I Instytutu Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji.  

23 czerwca sesje plenarną - Polityka miejska i przestrzenna wobec nowej organizacji przemysłu - poprowadzi prof. Tadeusz Markowski (WZ UŁ). 

Moderatorem bloku 7: 200 lecie Łodzi przemysłowej – drogi do przyszłości - będzie dr Kamil Śmiechowski (Instytut Historii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ).

W tym samym bloku głos zabiorą również:

Dr hab. Tomasz Cieślak, prof. UŁ. (Wydział Filologiczny UŁ) - Miasto-moloch. Trwałe składowe obrazu Łodzi w literaturze.

Dr hab. Dominik Drzazga (Wydział Zarządzania UŁ) - Przestrzeń miejska Łodzi i jej przekształcenia.  

Dr Marcin Gońda (Instytut Socjologii UŁ) , - Przemiany społeczne miasta przemysłowego – determinanty społeczne i demograficzne regeneracji i rozwoju.

Dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ (Katedra UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ), -Środowisko przyrodnicze miasta w wyniku zmian klimatu i wzrastającej antropopresji.

Dr hab. Aleksandra Nowakowska, prof. UŁ. (Instytut Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ),  - Włókiennictwo – przeszłość i… przyszłość gospodarcza Łodzi ?

W bloku 8: Nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych głos zabierze dr Edyta Masierek(Instytut Zagospodarowania Środowiska i Polityki Przestrzennej na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ) : Nowe życie terenów i obiektów poprzemysłowych; Adaptacje terenów poprzemysłowych w Łodzi - dr Masierek będzie również moderatorem panelu. 

W bloku 11:  - Dziedzictwo kulturowe jako zasób rewitalizacyjny - w panelu p.t. Inicjatywa awangardowych środowisk artystycznych jako skuteczna metoda niskonakładowej ochrony i przetrwania zabytków poprzemysłowych na przykładzie Łodzi, wystąpi dr Julia Sowińska-Heim(Instytut Historii Sztuki UŁ). 
   
O kongresie 

I Międzynarodowy Kongres „Regeneracja Miast Przemysłowych" to pierwsze w Łodzi wydarzenie, które w kompleksowy sposób poruszy temat rewitalizacji przestrzeni i wyzwań współczesnych aglomeracji przemysłowych na arenie międzynarodowej.

Miasta przemysłowe ciągle się zmieniają, a ich problemy są często niedostrzegalne – m.in. skutki przeszłych kryzysów, ciągłe dostosowanie się do nowych realiów przemysłu i biznesu, w których to technologia wytycza ścieżkę działania i rozwoju.
Kongres ma za zadanie odpowiedzenie sobie na szereg pytań związanych z tradycją miast przemysłowych a nowoczesnej twórczości i technologii.

Zaproszenie na kongres przyjęło prawie 150 gości z całego świata, m.in. prezydenci największych miast w Polsce, przedstawiciele biznesu, organizacji międzynarodowych czy instytucji naukowych.

Wydarzenie obejmuje 12 bloków tematycznych – po 6 na każdy dzień kongresu. W każdym z bloków odbywać się będą prelekcje gości, panele dyskusyjne, sesje dodatkowe, czy potyczki 1 na 1.

Program i rejestracja na Kongres 

Wydarzenie na Facebooku

 

Materiał źródłowy: Wydziały UŁ, materiały prasowe Kongresu Miast
Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności