PROFIL PRACOWNIKA: Kamil Śmiechowski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa merytoryczna oraz administracyjna ICSM:

 • prowadzenie badań
 • opracowanie raportów
 • moderacja sesji
 • organizacja konferencji
 • współpraca z instytucjami

Zainteresowania badawcze:

 • rola urbanizacji w modernizacji Polski
 • historia społeczna Polski w XIX-XX wieku
 • analiza dyskursu
 • dzieje i tożsamość społeczno-kulturowa Łodzi
 • dzieje inteligencji i jej związków z innymi grupami społecznymi
 • dziedzictwo kulturowe

Życiorys naukowy:

Wykształcenie

 • 2004–2009 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2009–2013 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii

Przebieg pracy zawodowej

 • od V 2015 – specjalista w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ
 • od X 2015 – adiunkt naukowy w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ

Zainteresowania badawcze

 • rola urbanizacji w modernizacji Polski
 • historia społeczna Polski w XIX-XX wieku
 • analiza dyskursu
 • dzieje i tożsamość społeczno-kulturowa Łodzi
 • dzieje inteligencji i jej związków z innymi grupami społecznymi
 • dziedzictwo kulturowe

Projekty i staże naukowe

 • 2015-2019 – Grant NCN Sonata 8 „Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905–1914” – kierownik projektu
 • 2012-2016 – Grant NCN OPUS 2 „Cztery dyskursy o nowoczesności. Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi w XIX i XX w.” – wykonawca
 • 2014-2015 – Projekt NPRH "Fotografie robotników w XIX i XX wieku" - wykonawca
 • 2016-2020 – Grant NCN OPUS 10 "Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX w." - wykonawca
 • od 2021 – Grant NCN OPUS 20 "Polskie pojęcia społeczno-polityczne XIX i XX w." - wykonawca

Wykształcenie

 • 2004–2009 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2009–2013 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jarosław Kita

Przebieg pracy zawodowej

 • od V 2015 – specjalista w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ
 • od X 2015 – adiunkt naukowy w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki


BIOGRAM

Profesor uczelni w Katedrze Historii Polski XIX wieku. Pochodzi z Łodzi, co jak wiadomo powoduje efekty uboczne do końca życia. Z całej historii najbardziej lubi to, co dopiero ma się wydarzyć. Uważa, że historię tworzą jednostki a nie masy, niemniej woli miliony niż milionerów. Interesuje go nowoczesność, dlatego ma do niej ambiwalentny stosunek. W ramach kierowanego grantu intrygowała go „Kwestia miejska u progu nowoczesności”, czyli „Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905-1914”. Zgłębiał też „Historię pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XIX wieku”. Badał łódzkie dyskursy nowoczesności], interesowała go spuścizna łódzkich robotników, a doktorat pisał o prasie łódzkiej prasie codziennej na przełomie XIX i XX wieku i jej obliczu społeczno-ideowym. Chciałby, by Uniwersytet głośno wypowiadał się w najważniejszych tematach związanych z miastami i ich rozwojem, gdyż wiek XXI będzie stuleciem, w którym miasta staną się naturalnym środowiskiem człowieka. Myśli, że Łódź – miasto inne niż wszystkie, które było awangardą nowoczesności w naszej części Europy – wraz z jej niezwykłym doświadczeniem będzie miała w tej nowej rzeczywistości wiele do powiedzenia. Wizje te stara się wcielać w życie działając w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich i w przestrzeni miasta. A gdy nie zajmuje się miastem, wybiera spacery po lesie i odpoczynek w głuszy. Wszyscy stamtąd wyszliśmy.ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze

 • rola urbanizacji w modernizacji Polski
 • historia społeczna Polski w XIX-XX wieku
 • analiza dyskursu
 • dzieje i tożsamość społeczno-kulturowa Łodzi
 • dzieje inteligencji i jej związków z innymi grupami społecznymi
 • dziedzictwo kulturowe

OSIĄGNIECIA

Projekty i staże naukowe

 • 2015-2019 – Grant NCN Sonata 8 „Kwestia miejska u progu nowoczesności. Dyskusja o przyszłości miast w Królestwie Polskim 1905–1914” – kierownik projektu
 • 2012-2016 – Grant NCN OPUS 2 „Cztery dyskursy o nowoczesności. Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi w XIX i XX w.” – wykonawca
 • 2014-2015 – Projekt NPRH "Fotografie robotników w XIX i XX wieku" - wykonawca
 • 2016-2020 – Grant NCN OPUS 10 "Historia pojęć społeczno-politycznych w Polsce XVIII-XX w." - wykonawca
 • od 2021 – Grant NCN OPUS 20 "Polskie pojęcia społeczno-polityczne XIX i XX w." - wykonawca

Wykształcenie

 • 2004–2009 – Uniwersytet Łódzki – studia; magister historii
 • 2009–2013 – Uniwersytet Łódzki – Studium Doktoranckie Nauk Humanistycznych
 • 2013 – Uniwersytet Łódzki - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii; promotor – prof. dr hab. Jarosław Kita

Przebieg pracy zawodowej

 • od V 2015 – specjalista w Interdyscyplinarnym Centrum Studiów Miejskich UŁ
 • od X 2015 – adiunkt naukowy w Katedrze Historii Polski XIX w. UŁ

Uczestnictwo w działalności instytucji naukowych i społecznych

 • Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział Łódzki

KONTAKT I DYŻURY

Harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a 90-219 Łódź