IDUB UŁ – nowy konkurs IGB oraz III edycja grantów dla młodych badaczy – rozstrzygnięte

Wyłoniono laureatów pierwszej edycji Interdyscyplinarnych grantów badawczych oraz trzeciej edycji grantów dla młodych badaczy w ramach Konkursu IDUB UŁ. W obu konkursach przyznano 25 grantów.

Interdyscyplinarne granty badawcze – rozstrzygnięcie I edycji konkursu

Interdyscyplinarne granty badawcze to nowy konkurs przeznaczony na badania podstawowe dla wszystkich naukowców. Głównym celem jest współpraca naukowców z UŁ z różnych dziedzin i dyscyplin naukowych. W dziedzinie nauk społecznych zadecydowano o finansowaniu 4 projektów, w dziedzinie nauk humanistycznych wyłoniono dwie laureatki, a w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych było pięcioro zwycięzców. 

Nauki humanistyczne:

Filozofia pyta o street art. Filozoficzne i prawne podstawy interdyscyplinarnej dyskusji o pojęciu i wartościach sztuki w przestrzeni publicznej

Językowy wizerunek kobiety w prozie staroangielskiej

Nauki społeczne:

Zmiany dostępności i obciążenia sieci drogowej w miejskim systemie transportowym na skutek wystąpienia powodzi błyskawicznej – przykład Łodzi

Przywiązani do, czy poprzez zieleń? Powiązanie terenów zieleni z przywiązaniem do miejsca w celu zrozumienia związku człowieka z przyrodą

Uwarunkowanie percepcji krajobrazu zakorzenieniem w przestrzeni: Wykorzystanie narzędzi Virtual Reality (VR) w badaniu atrakcyjności wizualnej krajobrazu

Zaangażowanie i wyczerpanie jako (nie)oczekiwane efekty pracy emocjonalnej nauczyciela akademickiego

Nauki ścisłe i przyrodnicze: 

Opracowanie metody przybliżonego optymalnego sterowania do konstrukcji nowych technik uczenia maszynowego dla wyznaczania czynników mających wpływ na rozwój osteoporozy i ryzyko złamań

Stabilne chiralne rodniki na powierzchniach metalicznych: synteza, obrazowanie oraz identyfikacja chemiczna z rozdzielczością pojedynczej molekuły

Nowe niskocząsteczkowe inhibitory polimeryzacji tubuliny – szansa na metaloorganiczny gwóźdź do trumny nowotworów?

Liposomy modyfikowane in situ nanocząstkami złota dla zastosowania w terapii celowanej nowotworów.

Mechanizm działania oraz potencjalne możliwości wykorzystania nowych metaloorganicznych pochodnych fluorochinolonów do zwalczania biofilmów bakteryjnych i bakterii o spowolnionym metabolizmie

Granty dla młodych badaczy – rozstrzygnięcie III edycji konkursu

Granty dla młodych badaczy to konkurs na projekty badawcze prowadzone przez młodych naukowców, którzy chcą realizować swoje pomysły badawcze w dowolnej dyscyplinie nauki. Program jest poświęcony badaniom podstawowym i aplikacyjnym oraz wspieraniu mobilności młodych naukowców. Celem konkursu jest aktywizacja środowiska młodych naukowców i wspieranie ich rozwoju. W dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych wyłoniono siedmioro laureatów, w dziedzinie nauk humanistycznych dofinansowanie zdobył jeden projekt, w dziedzinie nauk społecznych sześcioro młodych naukowców będzie mogło zrealizować swoje badania. 

Nauki humanistyczne:

Humanistyka poznawcza i niepoznawcza a aksjologiczność aktów rozumienia

Nauki społeczne:

Towards the EU-Australia and the EU-New Zealand Free Trade Agreements: The Assessment of Labour Provisions [W kierunku umów o wolnym handlu pomiędzy UE a Australią i UE a Nową Zelandią: ocena przepisów z zakresu prawa pracy]

Technoferencja rodzicielska a inter- i intrapersonalny kontekst macierzyństwa

Nierówności dochodów i bogactwa w Europie i Ameryce Północnej.

Dzieciństwo w sytuacji uchodźstwa. Doświadczenie przymusowej migracji z perspektyw dzieci i ich dorosłych opiekunek/opiekunów.

Demokracja w regionie Ameryki Środkowej: stan obecny i perspektywy – przypadek Kostaryki.

Odpowiedzialność państwa na gruncie Konwencji NZ w sprawie zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa z 1948 r. – próba nowej wykładni traktatu w świetle myśli Rafała Lemkina w kontekście historycznych zbrodni sowieckich oraz współczesnych rosyjskich w Ukrainie

Nauki ścisłe i przyrodnicze: 

Nanoimmunochipy do nieinwazyjnego wykrywania biomarkerów raka z wykorzystaniem technologii przenośnych

Comparative and integrative approach to assess the osmoregulation of two Ponto-Caspian invasive species focusing on two transmembrane proteins.

Zbiory osiągalne szeregów w R2

Bioróżnorodność źródeł w świetle barkodingu DNA: biblioteka referencyjna dla potrzeb monitoringu środowiska (BioSpring)

Niekooperatywna gra pomiędzy rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19, szczepieniami i budżetem

Aktywność biologiczna pochodnych pirazolin skondensowanych z chromanonem lub flawanonem: analiza molekularnych mechanizmów przeciwnowotworowych.

Jakie są przyczyny morfologicznego i sedymentologicznego zróżnicowania ozów? Badania na przykładzie Polski i Finlandii

Źródło: Centrum Nauki UŁ
Redakcja: Paweł Śpiechowicz, Centrum Promocji UŁ