PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Łaszkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych w następujących obszarach: sprawiedliwość środowiskowa, metody wyceny terenów zieleni, analiza danych przestrzennych.

BIOGRAM

 • 2015 - doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Tytuł rozprawy doktorskiej: Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych

ZAINTERESOWANIA

 • ekonometria przestrzenna,
 • analiza danych przestrzennych,
 • sprawiedliwość środowiskowa,
 • rynek nieruchomości (w szczególności: wycena hedoniczna).


OSIĄGNIECIA

Członkostwo w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism:

 • Urban Forestry and Urban Greening - od 2022 funkcja Associate Editor
 • Frontiers in Environmental Science - od 2018 funkcja Associate Editor

Projekty naukowe:

 • "Przywiązani do, czy poprzez zieleń? Powiązanie terenów zieleni z przywiązaniem do miejsca w celu zrozumienia związku człowieka z przyrodą” - od 2023 (Interdyscyplinarne granty badawcze IDUB Uniwersytetu Łódzkiego), kierownik projektu
 • „Dostęp dzieci doterenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacjidynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej” - od 2021 (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 20), kierownik projektu
 • ENABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych) - 2017-2019 - ERA-NET (Biodiversa), główny wykonawca
 • "Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych" - 2013-2014 (Narodowe Centrum Nauki, ETIUDA 1), kierownik projektu

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 pokój: A403 90-255 Łódź

Dyżury

wtorek: 11:30-13:00