PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Łaszkiewicz

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie badań naukowych w następujących obszarach: sprawiedliwość środowiskowa, metody wyceny terenów zieleni, analiza danych przestrzennych. Realizacja zadań w ramach projektu „Dostęp dzieci do terenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacji dynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej" (UMO-2020/39/B/HS6/03240).

BIOGRAM

  • 2015 - doktor nauk ekonomicznych, Uniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Tytuł rozprawy doktorskiej: Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych

ZAINTERESOWANIA

  • ekonometria przestrzenna,
  • analiza danych przestrzennych,
  • sprawiedliwość środowiskowa,
  • rynek nieruchomości (w szczególności: wycena hedoniczna).


OSIĄGNIĘCIA

Projekty naukowe:

  • „Dostęp dzieci doterenów zieleni w trakcie drogi do szkoły: od operacjonalizacji do aplikacjidynamicznej przestrzennie koncepcji sprawiedliwości środowiskowej” - od 2021 (Narodowe Centrum Nauki, OPUS 20), kierownik projektu
  • ENABLE - Enabling Green and Blue Infrastructure Potential in Complex Social-Ecological Regions (Wspieranie zielono-błękitnej infrastruktury w złożonych systemach społeczno-ekologicznych - opracowanie systemowego podejścia dla rozwiązywania skomplikowanych problemów środowiskowych) - 2017-2019 - ERA-NET (Biodiversa), główny wykonawca
  • "Przestrzenne modele wielopoziomowe w analizach społeczno-ekonomicznych" - 2013-2014 (Narodowe Centrum Nauki, ETIUDA 1), kierownik projektu

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 (Zakład Analiz Systemów Społeczno-Ekologicznych) pokój: A403 90-255 Łódź