PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Frydrych

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Prowadzę zajęcia dydaktyczne na kierunkach geografia, geomonitoring, geoinformacja, turystyka i rekreacja oraz ochrona środowiska.

- W badaniach naukowych zajmuję się geomorfologią glacjalną, sedymentologią oraz geologią czwartorzędu.

- Obecnie prowadzę badania nad morfologiczną i sedymentologiczną charakterystyką ozów w Polsce oraz dokumentuję ślady dawnych powodzi lodowcowych na obszarze staroglacjalnym Polski.

- Kieruję projektem naukowym „Nowe podejście do analizy uziarnienia osadów gruboziarnistych”.

- Należę do Rady Rozwoju Młodych Naukowców UŁ - https://www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki/rada-...

BIOGRAM

Jestem absolwentką kierunku geografia i specjalności geoekologia z ekofizjografią na Wydziale Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego. W 2020 roku obroniłam pracę doktorską w dyscyplinie nauk o Ziemi i środowisku. Od 2017 roku jestem zatrudniona na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ na stanowisku badawczo-dydaktycznym i należę do zespołu Katedry Geografii Fizycznej.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania badawcze obejmują geomorfologię (głównie geomorfologię glacjalną), sedymentologię oraz geologię czwartorzędu. Obecnie prowadzę badania nad ozami oraz śladami dawnych powodzi lodowcowych. Moje badania skupiają się na obszarze Polski jednak interesują mnie również współczesne strefy marginalne lodowców.

OSIĄGNIECIA

- W latach 2015-2020 prowadziłam badania nad ozami na obszarze staroglacjalnym Polski, których wynikiem była obroniona praca doktorska pt. „Kształtowanie wybranych ozów i form pokrewnych obszaru staroglacjalnego Niżu Polskiego w świetle badań geomorfologicznych i sedymentologicznych”.

- W latach 2019-2022 byłam kierownikiem projektu finansowanego przez NCN pt. „Nowe podejście do analizy uziarnienia osadów gruboziarnistych”, którego celem było opracowanie nowej metody analizy uziarnienia będącej jedną z najważniejszych metod wykorzystywanych w badaniach sedymentologicznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 601-310-724

Narutowicza 88 90-139 Łódź

Dyżury

wtorek: 14:00-16:00 pokój 140N