Granty MINIATURA 5 dla Uniwersytetu Łódzkiego. Czołowe miejsca w rankingach!

Uniwersytet Łódzki w 2021 roku zajął 4. miejsce pod względem liczby otrzymanych MINIATUR z Narodowego Centrum Nauki (NCN). Naukowcy z UŁ uzyskali finansowanie na 22 projekty. Nieznacznie wyprzedził nas Uniwersytet Warszawski, który uplasował się na 3. pozycji z 23 grantami. Jest to kolejny dowód na mocną pozycję badawczą wypracowaną przez naukowców z Uniwersytetu Łódzkiego w Polsce.

Warto również wspomnieć o znaczącym kwotowym sukcesie uzyskanym w grantach MINIATURA. 
Uniwersytet Łódzki znajduje się w tym zestawieniu na 5. miejscu z kwotą finansowania w wysokości 720 730 zł., wyprzedzając tym razem m.in. Uniwersytet Warszawski, który zajął miejsce 7.

Poniżej prezentujemy wykaz dofinansowanych projektów w podziale na wydziały. Najwięcej grantów – 6, jest realizowanych na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ:

 • „Ocena in vitro właściwości immunomodulacyjnych ekstraktów Salvia cadmica Boiss wobec makrofagów, w kontekście wspomagania eradykacjii zakażenia Helicobacter pylori, w następstwie „treningu odpornościowego”, kierownik projektu: dr Weronika Gonciarz,  
 • „Epigenetyczne podłoże procesu starzenia wśród osób z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK)", kierownik projektu: dr Paulina Pruszkowska-Przybylska
 • „Modulowanie odpowiedzi komórek nowotworowych jelita grubego na stosowane klinicznie onkoterapeutyki w obecności inhibitora fosfatazy kinaz aktywowanych przez mitogeny (DUSP6)", kierownik projektu: dr Beata Marciniak,
 • „Bioenergetyka komórek śródbłonka w warunkach ketozy – poszukiwanie efektów długofalowych diety ketogenicznej w warunkach in vitro", kierownik projektu: Anna Selmi,
 • „Ewolucja nieoczywista – DNA jako klucz do poznania specjacji pająków", kierownik projektu: dr Łukasz Trębicki,
 • „Prewalencja zakażeń wybranymi patogenami przenoszonymi przez kleszcze (Ixodidae) oraz krwiopijne muchówki (Diptera) u sikor bogatek (Parus major) w gradiencie urbanizacyjnym", kierownik projektu: dr Jarosław Wawrzyniak.   

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ:

 • „Marka pracodawcy w perspektywie samozatrudnionych ekonomicznie zależnych i pracowników etatowych", kierownik projektu: dr Agata Matuszewska-Kubicz,
 • „Zespoły samozarządzające w administracji publicznej - turkusowe wyzwanie i przyszłość", kierownik projektu: dr Justyna Trippner-Hrabi,
 • „Dzieci  – miasto  – rewitalizacja. Trzy podejścia metodologiczne w badaniach społecznych z udziałem dzieci w nurcie nowej socjologii dzieciństwa – badania pilotażowe", kierownik projektu: dr Paulina Bunio-Mroczek
 • „Niezrównoważona dywidenda – konceptualizacja, metody pomiaru, kierunki badań", kierownik projektu: dr Aleksandra Pieloch-Babiarz.

Wydział Chemii UŁ:

 • „Elektrochemicznie wspomagane wytwarzanie wzorów w układach trójfazowych", kierownik projektu: dr Karolina Sipa
 • „Oddziaływanie wybranych leków na sinice i zielenice", kierownik projektu: dr Barbara Krawczyk.  

Wydział Filologiczny UŁ:

 • „Słowo i dokument w sztuce dźwiękowej", kierownik projektu: dr Natalia Kowalska-Elkader,
 • „Autentyczność jako podstawa nowego modelu autorytetu w serwisie YouTube. Wyjazd konsultacyjny", kierownik projektu: dr Anna Barańska-Szmitko

Wydział Prawa i Administracji UŁ:

 • „Wpływ unijnego rozporządzenia nr 536/2014 na system etycznej oceny wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego produktów leczniczych – na przykładzie Polski", kierownik projektu: dr Agnieszka Rabiega-Przyłęcka,
 • „Prawo spadkowe II Rzeczypospolitej w orzecznictwie sądów okręgowych", kierownik projektu: dr hab. Dorota Wiśniewska

Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ:

 • „Proces (re)konstruowania tożsamości rodziców osób LGBT+", kierownik projektu: Katarzyna Gajek,
 • „Technoferencja rodzicielska a kształtowanie wspierającego środowiska rodzinnego przez matki – perspektywa teorii autodeterminacji", kierownik projektu: dr Paulina Szymańska

Wydział Matematyki i Informatyki UŁ:

 • „Wariacje funkcjonałów krzywiznowych zdefiniowanych dla wielu dystrybucji na rozmaitości", kierownik projektu: dr Tomasz Zawadzki.

Wydział Nauk Geograficznych UŁ: 

 • „Porównanie możliwości wykorzystania klasyfikatorów opartych na konwolucyjnych sieciach neuronowych do klasyfikacji zobrazowań satelitarnych w celu uzyskania danych o użytkowaniu/pokryciu terenu (land use/land cover – LULC) dla obszaru Polski", kierownik projektu: dr Marta Nalej.

Wydział Filozoficzno-Historyczny UŁ:

 • „Saskie rozwiązania konstrukcyjne I połowy XVIII wieku i ich recepcja w architekturze rezydencji polskich magnatów", kierownik projektu: dr Alina Barczyk.

Wydział Zarządzania UŁ:

 • „Zachowania konsumpcyjne dzieci w środowisku omnikanałowym - badania pilotażowe", kierownik projektu: dr Beata Gotwald.   

Wyniki konkursu MINIATURA 5 

30 listopada br. NCN opublikowało ostatnią listę rankingową konkursu MINIATURA 5.
W ostatnim naborze wyróżniono ponad 300 działań naukowych i niemal 700 ogółem – to efekty konkursu, w którym brać mogą naukowcy, którzy nie kierowali dotąd grantami NCN. 

W konkursie MINIATURA 5 można było otrzymać grant na badania wstępne, pilotażowe, kwerendy, staże naukowe, wyjazdy badawcze i konsultacyjne. Aplikacje przyjmowane były w trybie ciągłym – od maja do września. Listy zakwalifikowanych działań NCN publikowało raz w miesiącu. Od dziś dostępna jest lista rankingowa wniosków, które zostały złożone we wrześniu.

Konkurs na dobry początek

Jednym z celów konkursu MINIATURA jest poszerzenie grona laureatów konkursów NCN i zachęcenie do udziału w nich także badaczek i badaczy z ośrodków, które w mniejszym stopniu korzystają z oferty Centrum. Wnioski mogą składać naukowcy, którzy nie kierowali dotychczas projektami finansowanymi przez NCN ani nie byli laureatami konkursów na stypendia doktorskie lub staże.

W konkursie można było uzyskać finansowanie w wysokości od 5 000 do 50 000 zł na działanie trwające do 12 miesięcy. O przyznanie środków mogli starać się naukowcy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 1 stycznia 2009 roku i mają w swoim dorobku co najmniej jedną opublikowaną pracę lub co najmniej jedno dokonanie artystyczne lub artystyczno-naukowe. 
 

Przed kilkoma dniami pisaliśmy o innych grantach przyznanych naukowcom Uniwersytetu Łódzkiego przez Narodowe Centrum Nauki: Naukowcy UŁ z grantami OPUS 21, PRELUDIUM 20.

Zapraszamy również do sprawdzania informacji znajdujących się w Bazie wiedzy pracownika, w tym aktualności o naborach w konkursach na granty, jak również przewodnika dotyczącego realizacji i zarządzania projektami. 

Materiał źródłowy: NCN, Centrum Nauki UŁ; redakcja: Centrum Promocji UŁ

 

   

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności