PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Trębicki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zabezpieczenie funkcjonowania pracowni Ekologii Molekularnej.

Prace laboratoryjne w ramach badań prowadzonych w Katedrze: analizy DNA barcoding bezkręgowców wodnych i lądowych.

Inne zadania zlecane przez Kierownika Katedry.

KONTAKT I DYŻURY

telefon służbowy: 48-635-44-46

Stefana Banacha 12/16 pokój: 518 90-232 Łódź