Wiedza i odwaga - Strategia UŁ przyjęta!

Senat Uniwersytetu Łódzkiego przyjął strategię Uczelni na lata 2021-2030. Nad dokumentem przez ostatnie miesiące pracowali reprezentanci władz UŁ, pracownicy naukowi i administracyjni, a także studenci z różnych wydziałów. Uwagi do roboczej wersji Strategii mogła zgłaszać cała społeczność Uniwersytetu – na bezpośrednich spotkaniach lub poprzez specjalnie przygotowany formularz. Uniwersytet Łódzki, zgodnie z założeniami Strategii, będzie stawiał na wiedzę i odważnie sięgał po trudne, ale ważne tematy badawcze. Chcemy, po prostu, robić „dobrą robotę”.

STRATEGIA UŁ 2021-2030 – LINK

 

„Dobra robota” całej społeczności

Pracami nad Strategią kierowała Prorektor ds. współpracy z otoczeniem dr hab. Agnieszka Kurczewska (prof. UŁ). Koordynowała zespół, podzielony na kilka grup roboczych, złożony ze wszystkich reprezentantów Uczelni (władz wydziałów, młodych i doświadczonych naukowców, pracowników administracji i studentów). Od początku założeniem było ustalanie wszelkich priorytetów wyłącznie w konsultacji z całą społecznością UŁ.

Strategia to rodzaj drogowskazu, w którą stronę Uczelnia będzie zmierzać w kolejnych latach, jak chce się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał. To też odpowiedź na to, co i jak można zrobić lepiej. To jest wizja przyszłości, ale poparta rzetelną analizą obecnej sytuacji i wykorzystująca doświadczenia przeszłości. Strategia to nie lista życzeń, ale dokładnie przemyślany plan działań. Wskazujemy wiedzę i naukę jako główny kierunek rozwoju Uniwersytetu. Dodajemy do tego odwagę, siłę różnorodności, ramy uniwersytetu klasycznego i mamy zarys naszej unikalności

mówi Prorektor Agnieszka Kurczewska.

Serdecznie dziękuję Senatorom za przyjęcie Strategii, a całej społeczności Uniwersytetu Łódzkiego, w tym szczególnie członkom zespołów roboczych, za ogromny wkład w jej tworzenie. Żeby być coraz silniejszym ośrodkiem akademickim musimy podejmować odważne decyzje naukowe, w zgodzie z wartościami, którymi kierujemy się od dekad, ale jednocześnie ze świadomością szybko zmieniającego się świata

mówi prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor UŁ.

Wartości i wiedza fundamentem UŁ

Podstawowe wartości Uniwersytetu Łódzkiego, wymienione w Strategii, to: prawda, wolność, odwaga, zaangażowanie, ciekawość, współpraca i szacunek.

Myśląc o wartościach jak o swego rodzaju punkcie odniesienia dla naszych pracowników i studentów, mieliśmy na uwadze to, że żyjemy w czasach, które wymagają od każdego z nas odwagi. Odwagi w myśleniu i działaniu, jak również w nieuleganiu ulotnym trendom czy naciskom zewnętrznym. Odwaga stanowiła dla nas "wartość wyjściową", za którą podążyły kolejne, wynikające: ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek

tłumaczy prof. Agnieszka Kurczewska, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ i przewodnicząca zespołu ds. strategii.

Spoiwem Strategii UŁ 2021-2023 jest wiedza.

„W tworzeniu misji i wizji Uniwersytetu Łódzkiego odwołujemy się do pojęcia wiedzy. Nauka to ciągły rozwój wiedzy, kształcenie to jej systematyka i upowszechnianie, współpraca z otoczeniem – sprawne wdrażanie formułowanych wniosków. Te trzy podstawowe wymiary funkcjonowania uczelni spaja obszar czwarty – społeczność uniwersytecka, skupiona wokół kultury wiedzy, utrwalająca etos osób związanych z wiedzą, traktująca Uniwersytet Łódzki jako dobro wspólne. Wszystkie te obszary wzajemnie przenikają się i wzmacniają.”

czytamy w Strategii.

To dopiero początek!

Jak podkreśla Prorektor Agnieszka Kurczewska, Strategia jest dokumentem przemyślanym i stanowi kompromis między interesami poszczególnych grup w ramach społeczności UŁ, nie może być jednak traktowana, jako coś ostatecznego i niezmiennego.

Zdajemy sobie sprawę, że przyjęcie Strategii to jedynie początek drogi do udoskonalania Uczelni. Będziemy się z naszej pracy regularnie rozliczać, przewidujemy też oczywiście, że coś po drodze może się zmienić, pojawią się nowe cele lub te obecne zostaną zmodyfikowane. Strategia została napisana tak, by zostawić nam wszystkim elastyczność działania i możliwość szybkiej adaptacji. Rzeczywistość jest bardzo dynamiczna. Strategia da nam jednak większy spokój i możliwość skoncentrowania się na konkretnych działaniach

tłumaczy Prorektor Agnieszka Kurczewska.

 


 

Zespół ds. Strategii UŁ stanowili:

 

Źródło: Strategia UŁ 2021-2030, Senat UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ