PROFIL PRACOWNIKA: Kamilla Szcześniak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

regulowanie przepisów związanych ze sprawami socjalno-bytowymi oraz osobowymi pracowników Uniwersytetu

zapewnienie pracownikom Uniwersytetu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

gospodarowanie, administracja i nadzór nad majątkiem Uniwersytetu: organizowanie wewnętrznej pracy administracji i systemu zarządzania Uczelnią, zabezpieczenie jego mienia, planowanie inwestycji i remontów, kontrola prawidłowej eksploatacji budynków, sprawy energetyki i transportu

kontrola nad zamówieniami publicznymi

obrona i zapewnienie bezpieczeństwa informacji niejawnych

BIOGRAM

Od 2020 roku pełnię funkcję Kanclerz Uniwersytetu Łódzkiego. Do moich obowiązków należy nadzór nad działaniami administracyjnymi podejmowanymi na Uniwersytecie Łódzkim.

KONTAKT I DYŻURY