Premie dla zespołów badawczych najaktywniej pozyskujących finansowanie ze źródeł zewnętrznych

Trzynaście zespołów badawczych otrzymało finansowanie w ramach konkursu „Premie za granty pozyskane ze środków zewnętrznych”. Konkurs ma na celu wyróżnienie zespołów badawczych Uniwersytetu Łódzkiego najefektywniej pozyskujących projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych w dowolnej dyscyplinie nauki. To część wewnętrznych konkursów badawczych finansowanych ze zwiększonej o 2% subwencji dla Uczelni, które przystąpiły do konkursu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza.

Lista rankingowa:

1. Wydział Filozoficzno-Historyczny:
dr hab. Aneta Pawłowska, prof.UŁ (kierownik zespołu)
dr inż. Artur Hłobaż
dr Piotr Milczarski
dr Anna Wendorff
mgr Adam Kaźmierczak

2. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
dr hab. Michał Bijak, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr Marcin Niemcewicz
mgr inż. Lesław Górniak
prof. dr hab. Tomasz Śliwiński
mgr Edyta Janik
mgr Marcin Podogrocki
mgr Karolina Tomczyk
dr Jacek Grębowski
prof. dr hab. Tomasz Popławski
dr Ewelina Synowiec

3. Wydział Filologiczny:
dr hab. Dorota Golańska, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr hab. Marta Woźniak-Bobińska

4. Wydział Nauk Geograficznych:
dr Szymon Wiśniewski (kierownik zespołu)
mgr Michał Kowalski
dr Marta Borowska-Stefańska
mgr Paulina Kurzyk

5. Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny:
dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ
dr Justyna Trippner-Hrabi
dr Jacek Chądzyński
dr Jagoda Adamus
dr Pamela Jeziorska-Biel
mgr Marcin Podgórski
dr Aneta Tylman
dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ
dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ
dr Marta Nalej
mgr Dorota Derdzikowska
mgr Agnieszka Kubus
mgr Ewelina Wronka
mgr Katarzyna Sołtan

6. Wydział Zarządzania:
dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
dr Magdalena Ratalewska
mgr Izabella Szudrowicz

7. Wydział Zarządzania:
dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr Agata Rudnicka
dr Piotr C. Sosnowski
mgr Izabella Szudrowicz

8. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
dr Dominik Strapagiel, prof. UŁ (kierownik zespołu)
mgr inż. Marta Sobalska-Kwapis
mgr Marcin Słomka
dr Michał Seweryn

9. Wydział Zarządzania:
dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr Anna Wronka

10. Wydział Prawa i Administracji:
dr Izabela Florczak (kierownik zespołu)
dr Marta Otto

11. Wydział Nauk o Wychowaniu:
dr Joanna Leek (kierownik zespołu)
dr Marcin Rojek
dr Gabriela Dobińska
dr Małgorzata Kosiorek

12. Wydział Zarządzania:
dr hab. Tomasz Bartosz Kalinowski, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr hab. Paweł Głodek, prof. UŁ
dr Magdalena Wiśniewska
dr Agata Rudnicka
dr Małgorzata Żak-Skwierczyńska
mgr Izabella Szudrowicz
dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ
prof. dr hab. Ewa Walińska
dr hab. Maciej Turała, prof. UŁ
dr hab. Jakub Marszałek, prof. UŁ
dr hab. Małgorzata Striker, prof. UŁ
dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ

13. Wydział Biologii i Ochrony Środowiska:
dr Philippe J. R. Kok, prof. UŁ (kierownik zespołu)
dr Alexandra E. Laking

Przyznając dodatkowe premie za granty zespołom najaktywniej pozyskującym finansowanie ze źródeł zewnętrznych, UŁ chce zachęcić je do kolejnych aplikacji, w tym także w ramach prestiżowych konkursów międzynarodowych.

Gratulujemy wszystkim zespołom!

Więcej o konkursach IDUB UŁ na stronie
O nauce i badaniach na UŁ – sprawdź.

Źródło: Centrum Nauki UŁ 
Redakcja: Centrum Promocji UŁ