22 lutego, 2021 r.

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem!

Lingwistyka w komunikacji specjalistycznej z certyfikatem!

graf.WF UŁ

Zakończyła się ocena merytoryczna aplikacji w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego i Agencję PRC. Decyzją recenzentów kierunek lingwistyka w komunikacji specjalistycznej (studia II stopnia) prowadzony na Wydziale Filologicznym UŁ uzyskał certyfikat i znak jakości „Studia z Przyszłością”.


Certyfikat przyznawany jest na podstawie rekomendacji i wniosków komisji reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe. W programie „Studia z przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunki studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. Znak jakości otrzymują kierunki, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.


- Z wielką radością i satysfakcją przyjęliśmy wiadomość o wyróżnieniu. Traktujemy to jako uznanie i docenienie wysokiej jakości i atrakcyjności naszego nowego kierunku – mówi dr hab. prof. UŁ Stanisław Goźdź-Roszkowski, kierownik Katedry Języków Specjalistycznych oraz Komunikacji Międzykulturowej.


I dodaje:


- Mamy nadzieję, że zaliczenie lingwistyki w komunikacji specjalistycznej do grona studiów z przyszłością ułatwi studentom podjęcie decyzji o wyborze właśnie tego kierunku.


To nie pierwsze wyróżnienie, które otrzymał Wydział Filologiczny UŁ na podstawie opinii niezależnych ekspertów. W ubiegłych latach (trzykrotnie) certyfikatem „Studia z Przyszłością” została nagrodzona również lingwistyka dla biznesu (studia I stopnia). L4B uzyskała też tytuł „Lidera Jakości Kształcenia” oraz „Laur Europejski” za najbardziej zaawansowane rozwiązania programowe w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia oraz rozwijania współpracy naukowej i dydaktycznej z ośrodkami naukowymi.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.


Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/


Tekst: Wydział Filologiczny UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość UŁ z certyfikatem „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”
Następna wiadomość Stanowisko KRASP ws. zmian w wykazie czasopism naukowych