7 stycznia, 2019 r.

Praca magisterska o circular economy nagrodzona

Praca magisterska o circular economy nagrodzona

fot. Centrum Promocji UŁ

Autorka pracy poświęconej zagadnieniu circular economy w przemyśle odzieżowym – mgr Agata Tarkowska – zdobyła drugie miejsce w 13. edycji konkursu na najlepsze prace doktorskie, magisterskie i licencjackie z zakresu etyki biznesu. Konkurs ma na celu kreowanie oraz umacnianie zgodnych z zasadami współżycia społecznego postaw etycznych wśród przedsiębiorców oraz konsumentów dla budowania długotrwałego, wzajemnego zaufania. Praca została napisana pod kierunkiem dr Agaty Rudnickiej.Organizowany przez nas konkurs VERBA VERITATIS jest częścią strategii Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, którego niedostatki dostrzegamy wciąż w codziennych relacjach między interesariuszami tego rynku. Bez projektów takich jak ten, angażujących różne środowiska, wyłaniających liderów, trudniej byłoby nam myśleć o zrównoważonym rozwoju i poprawie jakości życia nie tylko w wymiarze finansowym. – podkreślił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, inicjator projektu.Konkurs VERBA VERITATIS to wspólna inicjatywa Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i Akademii Leona Koźmińskiego, który w okresie kilkunastu już lat nieprzerwanego funkcjonowania zyskał rangę prestiżowego, ogólnopolskiego konkursu na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu. Do trzynastu zrealizowanych już edycji konkursu zgłoszono łącznie 308 prac konkursowych z 59 polskich uczelni. Zasięg konkursu oraz jego interdyscyplinarny charakter tworzy przestrzeń debaty i wymiany poglądów oraz doświadczeń między dyplomantami, doktorantami oraz absolwentami szkół wyższych a podmiotami gospodarczymi i innymi interesariuszami życia gospodarczego w Polsce.Konkurs został objęty patronatem honorowym Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Federacji Konsumentów, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej.


Gratulujemy!Więcej o konkursie oraz pozostałych laureatach -> https://kpf.pl/znamy-laureatow-tegorocznej-edycji-konkursu-verba-veritatis/?fbclid=IwAR0T9TxPgJP6yxpnYyr5rTvrgW7xgwfSGZ-kseVS18hd-lO1Tpreo6hTx_o


Uniwersytet Łódzki to największa uczelnia badawcza w centralnej Polsce. Jej misją jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki i nauk ścisłych. Współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba studiujących tutaj obcokrajowców, a polscy studenci poznają Europę, Azję, czy wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Źródło: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce


Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Licho nie śpi - Fragmenty etnograficzne odc. 9
Następna wiadomość Wykład dziekański „We’re Off to See The Wizard"