23 lipca, 2018 r.

Sens życia i jego znaczenie

Sens życia i jego znaczenie

Wszyscy poszukujemy w naszym życiu sensu, a rozpoznajemy jego brak, kiedy życie charakteryzuje nuda, otępienie, alienacja i apatyczne wycofanie. Czym jednak w życiu jest sens? Czy można go sprowadzić do innych celów i pojęć, czy też jest on od nich odmienny? Czy jest kategorią przydatną w myśleniu o dobrym życiu, które warto przeżyć? Czy można rozsądnie i konsekwentnie go pragnąć?

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się w ramach serii wydawniczej "Kim Jest Człowiek" polskojęzyczna edycja publikacji Susan Wolf "Sens życia i jego znaczenie".


Seria Kim Jest Człowiek składa się z pozycji tłumaczonych z języków obcych, z prac polskich oraz wywiadów z myślicielami zajmującymi się problematyką człowieczeństwa. Oddaliśmy głos ważnym uczonym tworzącym w pierwszej połowie dwudziestego wieku oraz współczesnym: przedstawicielom nauk przyrodniczych, społecznych oraz z kręgów filozoficzno-teologicznego i antropologiczno-kulturowego. Pierwsze dwa tytuły przedstawiają dociekania myślowo zakorzenione w tradycji judeochrześcijańskiej (Abraham J. Heschel, Paul Tillich), zaś książka Harry’ego Frankfurta odwołuje się do argumentacji etycznej.
Sens życia i jego znaczenie

Susan Wolf - tłum. Dawid Misztal
Według autorki sens jest szczególnym aspektem dobrego życia, który odróżnia od szczęścia, kojarzonego często z egoizmem oraz od moralności, łączonej z bezstronnym zainteresowaniem ludzką pomyślnością. Sensowność, zdaniem Wolf, nie jest ani jednym, ani drugim, ale jest bardzo pożądanym i zasadniczym elementem w pełni satysfakcjonującego życia. Wolf stara się wyjaśnić, obronić kategorię sensowności jako szczególny aspekt dobrego życia.


Autorka prowadzi swe dociekania z dokładnością i subtelnością, po części dzięki „metodzie endoksycznej”, poważnie traktującej to, co zwykli ludzie mają do powiedzenia na temat ich pragnienia sensu w życiu. Rozwijane przez nią stanowisko potwierdza to, co mówią oni często o ważności przeżywania sensownego życia, a tym samym pomaga uprawomocnić wiele ludzkich dążeń.


Temat niniejszych esejów Susan Wolf – uprzednio wykładów prowadzonych w listopadzie 2007 roku na Uniwersytecie w Princeton – jest znany i nieunikniony, a jednak nie doczekał się długotrwałego filozoficznego zainteresowania. Nie chodzi jej o kwestię ostatecznego sensu ludzkiego życia: tego, czy ludzie są częścią jakiejś większej narracji czy nadrzędnego zamysłu lub planu w rodzaju tych, kojarzonych z religijnymi tradycjami. Wolf nie wyznacza też sobie zadania zwalczenia egzystencjalnego lęku czy strachu przed tym, że ostatecznie – wobec braku jakiejś większej narracji – życie ludzkie musi być bezsensowne i zgaśnie wraz ze śmiercią oraz finalną implozją wszechświata. Wreszcie, wykłady te nie proponują jakiejś konkretnej recepty na zbudowanie sensownego życia, choć Wolf wyjaśnia, co to znaczy i dlaczego jest ważne.

Z wprowadzenia


Richard Taylor zaproponował eksperyment myślowy, w którym bogowie litują się nad Syzyfem i wstrzykują do jego żył substancję przeistaczającą go z kogoś, dla kogo wtaczanie kamienia było tylko bolesną katorgą, w kogoś, kto kocha wtaczanie kamienia bardziej niż cokolwiek innego. Odnalazł swoją pasję i oddaje się jej ku swemu życiowemu zadowoleniu. Pytanie brzmi: co my powinniśmy o nim sądzić? Czy jego życie zostało przekształcone z okropnie nieszczęśliwego w wyjątkowo dobre?

Fragment książki


Susan Wolf jest profesorem filozofii piastującym katedrę Edny J. Koury na Uniwersytecie Karoliny Północnej w Chapel Hill. Jej prace obejmują szeroki wachlarz zagadnień z zakresu filozofii moralnej i filozofii umysłu. Przed przenosinami do Chapel Hill, Wolf wykładała na Uniwersytecie Harvarda, Uniwersytecie Maryland oraz na Uniwersytecie Johna Hopkinsa. Jest członkinią American Academy of Arts and Sciences i American Philosophical Association, a w latach 2010–2011 była przewodniczącą Wschodniego Oddziału American Philosophical Association. Do jej prac zaliczają się klasyczne artykuły “Moral Saints” (The Journal of Philosophy 1982) oraz “Sanity and Metaphysics of Responsibility” (Responsibility, Character, and the Emotions, ed. F. D. Shoeman, Cambridge University Press, Cambridge 1987), a także książka o wolnej woli i odpowiedzialności Freedom Within Reason (Oxford University Press, New York and Oxford 1990).Zapraszamy na stronę Biura Prasowego UŁ: https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/

Materiał źródłowy: Wydawnictwo UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Przyszli dyplomaci poszukiwani
Następna wiadomość UŁ świętuje 595. Urodziny Łodzi