PROFIL PRACOWNIKA: Ilona Florczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. pracownik naukowo-dydaktyczny

2. prowadzenie zajęć mieszczących się w zakresie kierunków badawczych prowadzonych przez członków Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

3. udział w projekcie dydaktycznym "Modelowe kształcenie przyszłych nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim" realizowanym w IH UŁ

4. prowadzenie badań naukowych tematycznie związanych z naukami pomocniczymi historii

5. prace organizacyjne w: Komisji Dydaktycznej IH UŁ, OŁ PTH, Radzie Wydziału Filozoficzno-Historycznego

6. Sekretarz Katedry Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii

7. członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Studentów w UŁ (od 2020 r.)

BIOGRAM

Jestem absolwentką studiów historycznych w Uniwersytecie Łódzkim. W latach 2000-2005 kontynuowałam naukę w Humanistycznym Studium Doktoranckim UŁ. 9 czerwca 2005 r. nadano mi stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. Od wielu lat jestem członkiem Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, pełniąc w nim funkcję sekretarza . Od 2018 r. jestem członkiem Sądu Koleżeńskiego I Instancji PTH. Jestem członkiem Zarządu Sekcji Edukacji Archiwalnej SAP. Od 2018 r. należę do Komisji Dydaktycznej, organu pomocniczego powołanego przez Radę Instytutu Historii. Mam doświadczenie w tworzeniu programów studiów - współpracowałam przy reformowaniu studiów na kierunku historia oraz przy tworzeniu programu studiów podyplomowych "Archiwistyka i zarządzenie dokumentacją". Zostałam wybrana członkiem uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej ds studentów na najbliższą kadencji.

Moje zainteresowania badawcze oscylują wokół nauk pomocniczych historii XIX i XX w. Zajmuję się również biografistyką dziejów najnowszych i archiwoznawstwem (ze szczególnym uwzględnieniem XIX i XX wieku. w 2020 r. zakończyłam prace w projekcie badawczym "Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815-2015), realizowanym pod kierunkiem dr. hab. Marka Adamczewskiego, prof. UŁ.


KONTAKT I DYŻURY