PROFIL PRACOWNIKA: Jacek Walicki

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

prace naukowo-badawcze w zakresie historii Żydów i Polski w XIX i XX wieku

KONTAKT I DYŻURY