PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Miksa

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć z filozofii politycznej (filozofia Immanuela Kanta) i etyki, ze szczególnym uwzględnieniem etyk szczegółówych: etyka zawodu nauczyciela, bioetyka, etyka zawodu dziennikarza.

Badania za zakresu bioetyki (relacja pacjent - lekarz, prawa pacjenta w liberlanym państwie prawa), filozofii politycznej (Immanuel Kant, republikaznim), etyki zawodu dziennikarza i etyki nauczyciela.

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

piątek: 10:00-12:00