PROFIL PRACOWNIKA: Justyna Stępień

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

pracownik naukowo-dydaktyczny

BIOGRAM

dr Justyna Stępień jest adiunktką w Zakładzie Literatury i Kultury Brytyjskiej. Doktorat obroniła na UŁ w 2012. W latach 2012-2019 pracowała na stanowisku adiunkta w Instytucie Anglistyki Uniwersytetu Szczecińskiego. Jest autorką monografii British Pop Art and Postmodernism (2015), oraz redaktorką monografii Redefining Kitsch and Camp in Literature and Culture (2014). Współredaktorka numeru specjalnego pisma Open Cultural Studies Transmediating Culture(s)? (2017) o procesach szeroko pojętej transmediacji. Obecnie pracuje nad książką poświęconą posthumanistycznym praktykom artystycznym. Jest członkinią międzynarodowej grupy badawczej/kolektywu The Posthuman Art and Research Group (aka. Dori.O) zrzeszającej artystów i badaczy z Europy oraz współzałożycielką (wraz z Katarzyną Ostalską) Centrum Badań Posthumanistycznych UŁ.


ZAINTERESOWANIA

OSIĄGNIECIA

KONTAKT I DYŻURY