PROFIL PRACOWNIKA: Kamil Piskała

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej.

Pracownik badawczo-dydaktyczny. Zakres obowiązków: prowadzenie zajęć dydaktycznych na kierunkach historia, e-historia, wojskoznawstwo; prowadzenie badań naukowych (dyscyplina: historia), aktywność publikacyjna i popularyzatorska.


BIOGRAM

Urodzony w 1988 r. historyk, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Historii Polski Najnowszej UŁ. Badawczo zajmuje się przede wszystkim dziejami emancypacyjnych i progresywnych ruchów społeczno-politycznych w pierwszej połowie XX w. (poczynając od socjaldemokracji, przez kooperatyzm, a kończąc na rewolucyjnych nurtach w socjalizmie). W zakres jego zainteresowań naukowych wchodzi również historia intelektualna, historia społeczna (m.in. przemiany życia codziennego w okresie międzywojennym), a także fenomen „people’s history” (był m.in. redaktorem polskiego wydania klasycznej A People’s History of the United States Howarda Zinna). Jest autorem lub współautorem ponad trzydziestu publikacji naukowych (monografii, leksykonów, artykułów naukowych i recenzji), a także edytorem wydawnictw źródłowych (m.in. pierwszego krytycznego wydania „Pamiętników” Ignacego Daszyńskiego i najobszerniejszego dotychczas wyboru pism Jana Strzeleckiego). W latach 2012-2016 uczestniczył w realizacji grantu „Cztery dyskursy o nowoczesności – Modernizm peryferii na przykładzie Łodzi w XIX i XX wieku”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Jest współautorem monografii podsumowującej projekt From Cotton and Smoke: Łódź – Industrial City and Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994). Od 2011 roku wchodzi w skład redakcji kwartalnika naukowego „Praktyka Teoretyczna”, wydawanego przy Wydziale Nauk Społecznych UAM w Poznaniu. Od lat zaangażowany jest w przypominanie tradycji rewolucji 1905 roku (jest m.in. autorem scenariusza słuchowiska Lepka purpura łódzkich kwiatów. Rewolucja 1905, opartego na relacjach uczestników rewolucji, prezentowanego podczas festiwalu Łódź Czterech Kultur w 2015 r. w reżyserii Krzysztofa Czeczota). Entuzjasta architektury modernistycznej, sportów zespołowych, czarnych kotów i sobotnich popołudni w bibliotece.

ZAINTERESOWANIA

Najważniejsze zainteresowania badawcze:

  • Historia polskiego ruchu socjalistycznego
  • Polska myśl polityczna w okresie międzywojennym
  • Historia społeczna I połowy XX wieku
  • Przemiany socjaldemokracji europejskiej w XX wieku
  • Polityka pamięci

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: kamil.piskala@uni.lodz.pl

Dyżury

czwartek: 13:30-15:00