PROFIL PRACOWNIKA: Małgorzata Myk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ


BIOGRAM

Dr hab. Małgorzata Myk pracuje w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej UŁ od 2008 roku. W latach 2005-2008 studiowała literaturę amerykańską na Wydziale Języka Angielskiego na Uniwersytecie Maine w Orono (USA). Współpracowała z National Poetry Foundation (Maine, USA), gdzie była zaangażowana w proces redakcyjny pisma naukowego Paideuma: Studies in American and British Modernism.


Książki:

Autorka pierwszej monografii poświęconej całokształtowi twórczości amerykańskiej autorki Leslie Scalapino Upping the Ante of the Real: Speculative Poetics of Leslie Scalapino (Peter Lang 2019, Nagroda Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Stopnia I).


Tomy zredagowane:

Współredaktorka tomów Theory That Matters: What Practice After Theory (2013), numeru specjalnego czasopisma naukowego Polish Journal for American Studies 11 (2017), poświęconego innowacji we współczesnej poezji północnoamerykańskiej (obie książki zredagowane z dr hab. Kacprem Bartczakiem, Prof. UŁ) oraz numeru czasopisma Text Matters "Literary and Visual Extremities" (13/2023; zredagowanego z Markiem Tardim. M.F.A.).


Stypendia i pobyty badawcze:

(w nadchodzącym roku akademickim 2024/2025) Stypendystka Fundacji Fulbrighta (Senior Award) (opieka naukowa: Prof. Craig Dworkin, University of Utah)

2017/2018 Stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej (UCSD, opieka naukowa: Prof. Michael Davidson, Department of Literature, Professor Emeritus of American Literature, Distinguished Professor).


Funkcje pełnione w Instytucie Anglistyki UŁ:

(2021-2023) Współredaktor Naczelna pisma naukowego Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture (WUŁ)


Promowane przeze mnie prace licencjackie i magisterskie dotyczą następujących zagadnień i obszarów badawczych:

  • literatura północnoamerykańska (druga połowa XX wieku i XXI wiek)
  • awangardowe i eksperymentalne pisarstwo kobiet w USA i Kanadzie (druga połowa XX wieku i XXI wiek)


ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze:

Literatura obszaru Ameryki Północnej (druga połowa XX wieku i XXI wiek);

Awangarda i eksperyment w obszarze literatury północnoamerykańskiej:

  • twórczość poetek i poetów Language i post-Language (non/narrative; inter-genre writing)
  • poetki i poeci Kootenay School of Writing (Vancouver, Canada)
  • New Narrative
  • konceptualizm

Związki między filozofią a literaturą (nowe materializmy i nowe realizmy)

Literatura spekulatywna

gender i queer studies

Posthumanizm

Myśl anarchistyczna w literaturze;

sound studies

Kultura wizualna


Inna działalność i zainteresowania:

  • przekład literacki i teoria przekładu (przekłady poezji pólnocnoamerykańskiej oraz poezji polskiej na język angielski)
  • sztuka współczesna (absolwentka studiów podyplomowych kierunku "Malarstwo i Rysunek" na Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, 2024)

Członkostwo:

MLA (od 2024 roku)


OSIĄGNIECIA


Wykaz publikacji:

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9911-5259

PBN-ID: 3937977


Przekłady

(w druku)

Maria Cyranowicz, A Species of Least Concern. Toad Press, 2024. [International Chapbook Series, selected poems]

Kevin Davies, Wybór wierszy, Poznań: Disastra Publishing, 2024 [selected poems]

Twelve poems of Maria Cyranowicz. [in] Viscera: Eight Voices from Poland. Edited by Mark Tardi. Litmus Press, 2024.

(opublikowane):

Lisa Robertson, "Pogoda", Kraków: Lokator, 2024 [translation of "The Weather" (New Star Books, 2001)] https://lokatormedia.pl/ksiazki/pogoda/

An essay/poem and a poem sequence "Milestones" from Divya Victor's CURB (Nightboat Books, 2021). Wizje "Stany/States" 2/2023. https://magazynwizje.pl/victor-myk/

Five poems from Maria Cyranowicz’s den.presja (Mammal Foundation 2009). ANMLY (April, 2023). https://anmly.org/ap36/malgorzata-myk-translates-m...

Three poems from Maria Cyranowicz’s den.presja (Mammal Foundation 2009). AzonaL (January 2023). https://www.azonaltranslation.com/azonal-five#63b7...

Long poem translation: Leslie Scalapino, “To jedzenie i chodzenie w tym samym czasie jest nieźle powiązane” [orig. This eating and walking at the same time is associated alright, Tombouctou 1979]. Kontent (10/2022) kontent.net.pl/czytaj/22.

Five poems by Leslie Scalapino from Considering how exaggerated music is (North Point Press, 1982). Tlen Literacki (10/2022). https://tlenliteracki.pl/leslie-scalapino-piec-wie...

Two excerpts from E. Tracy Grinnell’s Hell Figures (Nightboat Books, 2016) w antologii „Odmiany Łapania Tchu: Pięć Amerykańskich Głosów,” edited by Mark Tardi (Lodz: Dom Literatury 2022): 57-72.

Maria Cyranowicz’s poem “carefully (version 2.0)” [orig. “ostrożnie (wersja 2.0)]” Modern Poetry in Translation (Spring 2022). https://modernpoetryintranslation.com/poem/careful...

Three poems by Marii Cyranowicz. periodicities: a journal of poetry and poetics (April 2022). https://periodicityjournal.blogspot.com/2022/04/ma...

Three poems from Kevin Davies's FPO (Edge Books, 2021). Wizje (1/2022). https://magazynwizje.pl/davies-myk/

Two excerpts from Lisa Robertson’s The Weather (New Star Books, 2001). Wizje (2/2021) https://magazynwizje.pl/robertson-myk/

Kevin Davies’ Apocryphon. Maly Format (December 2020) http://malyformat.com/2020/12/apokryf/

Excerpts from Leslie Scalapino’s New Time (Wesleyan, 1999). Maly Format (June 2019). http://malyformat.com/2019/06/nowy-czas/

Excerpt from Mary Fallon’s Working Hot (Sybilla Press 1989). Wakat/Notoria 1-2 (2015) http://wakat.sdk.pl/sextec/


KONTAKT I DYŻURY