PROFIL PRACOWNIKA: Marta Sikorska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Historii Polski XIX w.

BIOGRAM

Marta Sikorska-Kowalska (ur. 1971) , od 2012 r. profesor nadzwyczajny UŁ w Katedrze Historii Polski XIX w. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego (1995), stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii uzyskała w 2000 r. na podstawie rozprawy Wizerunek kobiety w mieście wielkoprzemysłowym na przykładzie Łodzi przełomu XIX i XX wieku. Od 2012 r. doktor habilitowany nauk humanistycznych (na podstawie rozprawy: Zygmunt Heryng (1854-1931). Biografia lewicowego intelektualisty).

ZAINTERESOWANIA

Zainteresowania badawcze: historia kobiet, historia polskiego socjalizmu, historia Łodzi.

OSIĄGNIECIA

Autorka artykułów, monografii i wydawnictw źródłowych, opublikowała m. in.: Zygmunt Heryng (1854-1931). Biografia lewicowego intelektualisty, Łódź 2011; „Wolność, czy zbrodnia?” Rewolucja 1905 – 1907 roku na łamach gazety „Rozwój”, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2012; "Czego chce współczesna kobieta?” Problematyka kobieca na łamach polskiej prasy w Łodzi przełomu XIX i XX wieku, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2013; Historycy a socjalizm. Polska lewica niepodległościowa spod znaku Klio (wybór tekstów źródłowych), oprac. J. Kolbuszewska, M. Sikorska- Kowalska, Łódź 2014, Józef Hłasko, Wspomnienia, oprac. M. Sikorska-Kowalska, Łódź 2016; K. Śmiechowski, M. Sikorska-Kowalska, K. Fukumoto, Robotnicy Łodzi drugiej połowy XIX wieku. Nowe kierunki badawcze, Łódź 2016; Kobiety niepodległości. Wspomnienia z lat 1910 - 1918, oprac. K. Piskała, M. Sikorska-Kowalska.

KONTAKT I DYŻURY