PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Puczkieło

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Zajmuję się:

1.Utrzymaniem infrastruktury IT w Instytucie Psychologii - nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem systemów, oprogramowania i sieci komputerowej,
2.Technicznym utrzymaniem drukarek, projektorów, skanerów, komputerów oraz innych urządzeń multimedialnych,
3.Systemem USOS - studia stacjonarne,
4.CMS - Wordpress,
5.Opieką nad pracownią komputerową,
6.Współpracą z sekretariatem oraz wykładowcami w zakresie dydaktyki,
7.Wsparciem dla użytkowników w zakresie office 365 - pracownicy - studenci,
8.Wsparciem dla użytkowników w zakresie systemów Windows,
9.Prowadzeniem-administrowaniem strony internetowej Instytutu Psychologii,
10.SPSS.

ZAINTERESOWANIA

Żeglarstwo.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-66-27

Aleja Rodziny Scheiblerów 2 90-128 Łódź