PROFIL PRACOWNIKA: Piotr Szkutnik

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne i naukowe.

BIOGRAM

Kierunki badań: nauki pomocnicze historii XIX i XX w., genealogia, archiwistyka, kancelaria, historia regionu, historia Kościoła, kultura materialna, demografia historyczna, prozopografia, biografistyka.

ZAINTERESOWANIA

Najnowsze technologie, astronomia.

OSIĄGNIECIA

Nagroda im. Adama Heymowskiego za najlepszą rozprawę z zakresu nauk pomocniczych historii (2003).

KONTAKT I DYŻURY