PROFIL PRACOWNIKA: Jan Pajor

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzę zajęcia dla studentów:

- From Wilson to Trump: Foreign policy of the United States, 1913-2019

- Dydaktyka historii

- Dydaktyka WOS

- Multimedia w dydaktyce

- Metody i techniki edukacyjne w społeczeństwie informatycznym

- Praktyki śródroczne z historii

- Praktyki śródroczne z wiedzy o społeczeństwie

- Praktyki śródroczne psychologiczno-pedagogiczne


Prowadzę badania na temat:

- amerykańskiej polityki wobec Chin w XIX i XX w.

- brytyjskiej polityki wobec Chin w XX w.

- polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych w XIX i XX w.

- stosunków amerykańsko-brytyjskich na przełomie XIX i XX w.

ZAINTERESOWANIA

Historia stosunków międzynarodowych i dyplomacji w XIX-XX w.

Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii

Chiny i Japonia na przełomie XIX i XX w.

Dydaktyka historii

KONTAKT I DYŻURY

Pracownia Dydaktyki i Technologii Informacyjnej: 42-635-62-01