PROFIL PRACOWNIKA: Joanna Maj

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik badawczo-dydaktyczny

BIOGRAM

Absolwentka historii Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuję się w obszarze współczesnych stosunków międzynarodowych na Dalekim Wschodzie, ze szczególnym uwzględnieniem polityki zagranicznej Indii. Ponadto w swoich badaniach koncentruję się na polityce USA w rejonie Azji Południowo-Wschodniej i relacjach chińsko-indyjskich.

ZAINTERESOWANIA

Relacje chińsko-indyjskie po 1945 roku

Stosunki międzynarodowe na Dalekim Wschodzie po 1945 roku

Kwestia Tybetu we współczesnym świecie

Orientalistyka polska

Podróże i muzyka. W wolnym czasie chętnie pływam i jeżdżę na wycieczki rowerowe.

OSIĄGNIECIA

Autorka książki Spór graniczny chińsko-indyjski z 1962 roku a dyplomacja Stanów Zjednoczonych Ameryki (2011) oraz wielu artykułów naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego oraz Polskiego Towarzystwa Historycznego.

KONTAKT I DYŻURY