PROFIL PRACOWNIKA: Leszek Kucharski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zatrudnienia, bezrobocia oraz polityki gospodarczej. Mój dorobek publikacyjny jest związany z tymi zagadnieniami. Jestem autorem i współautorem ponad 100 publikacji.

BIOGRAM

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce zatrudnienia, bezrobocia oraz polityki gospodarczej.

KONTAKT I DYŻURY

POW 3/5 90-255 Łódź

tel: 42-635-57-50

Dyżury

wtorek: 09:45-11:15 Semestr B; Pok. B105