PROFIL PRACOWNIKA: Marta Smużyńska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- Prowadzenie postępowań określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Prowadzenie postępowań określonych regulaminem udzielania zamówień publicznych.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-42-83

Narutowicza 68 pokój: 6 90-136 Łódź