PROFIL PRACOWNIKA: Marzena Iwańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

- prowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów historii, e-historii, wojskoznawstwa, historii sztuki z podstaw psychologii, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej

- koordynacja studenckich praktyk zawodowych nauczycielskich oraz kierunkowych na Wydziale Filozoficzno-Historycznym, pełnomocnik Dziekana

- uczestnictwo w pracach projektu: "Modelowe kształcenie nauczycieli przedmiotów humanistycznych w Uniwersytecie Łódzkim"

BIOGRAM

Ukończyłam studia historyczne (1995) oraz psychologiczne (2011) i psychoterapeutyczne (2020). W roku 2003 uzyskałam tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii. W swojej pracy na Uniwersytecie Łódzkim zajmuję się prowadzeniem zajęć z podstaw psychologii, psychologii społecznej, psychologii rozwojowej dla studentów historii, wojskoznawstwa, historii sztuki, filologii. Na zajęciach tych staram się łączyć różne aspekty swojego wykształcenia historycznego z psychologicznym oraz z doświadczeniem psychoterapeutycznym. W procesach nauczania- uczenia się przekazuję wiedzę na temat podstawowych procesów psychologicznego funkcjonowania człowieka zarówno w aspekcie jednostkowym jak i interpersonalnym, w teraźniejszości i przeszłości.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje mnie historia oraz psychologia, różne mechanizmy psychologicznego funkcjonowania człowieka w teraźniejszości i przeszłości. Patrzę na procesy historyczne, społeczne, rozwojowe przez pryzmat badań empirycznych w psychologii. Interesuje mnie też dobre kino, szczególnie europejskie oraz podróże małe i duże.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-62-01

Dyżury

wtorek: 15:15-15:45
środa: 15:15-16:15