PROFIL PRACOWNIKA: Monika Wróbel

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obowiązki dydaktyczne

Prowadzę i koordynuję zajęcia dydaktyczne dla studentów i studentek oraz doktorantów i doktorantek psychologii. Prowadzę seminarium magisterskie i seminarium doktorskie.

Obowiązki naukowe

Kieruję Emotion and Social Cognition Lab, w którym prowadzę badania eksperymentalne dotyczące ekspresji i percepcji emocji w relacjach interpersonalnych. Aktualnie kieruję dwoma projektami naukowymi dotyczącymi percepcji łez emocjonalnych (jeden z nich dotyczy łez manipulacyjnych, drugi - relacji między łzami a mimikrą emocjonalną). Jestem też zaangażowana w inne badania dotyczące społecznego znaczenia emocji (m.in. nad percepcją uśmiechu czy rolą łez w związkach romantycznych).

Obowiązki organizacyjne

Sprawuję opiekę nad Laboratorium Badań Eksperymentalnych. Uczestniczę w pracach Wydziałowej Komisji ds. Stopni Naukowych, Rady Instytutu Psychologii UŁ, Rady Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ.

BIOGRAM

Jestem absolwentką psychologii i etnologii na Uniwersytecie Łódzkim. Od 2003 r. pracuję na stanowisku naukowo-dydaktycznym w Instytucie Psychologii UŁ, kierując Emotion and Social Cognition Lab. W 2019 r. uzyskałam stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych. Pełnię funkcję Wiceprezeski oraz Sekretarz Generalnej Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej. Jestem współredaktorką naczelną Social Psychological Bulletin i redaktorką pomocniczą Annals of Psychology, a także członkinią Society for Personality and Social Psychology oraz European Association of Social Psychology.

ZAINTERESOWANIA

Interesuje mnie psychologia społeczna, ze szczególnym uwzględnieniem emocji w relacjach interpersonalnych i percepcji społecznej. Moje badania dotyczą zarażania emocjonalnego i mimikry emocjonalnej, ekspresji emocjonalnej, pracy emocjonalnej oraz społecznego znaczenia łez.

OSIĄGNIECIA

Najważniejsze publikacje naukowe

 • Zickfeld, J. H., & Wróbel, M. (2023). Emotional tears as social motivators. When and how tearing up motivates social support. Social and Personality Psychology Compass, e12921. https://doi.org/10.1111/spc3.12921
 • Olszanowski, M., & Wróbel, M. (2023). Why we mimic emotions even when no one is watching: Limited visual contact and emotional mimicry. Emotion Review. https://doi.org/10.1177/17540739231193639
 • Wróbel, M., Wągrowska, J., Zickfeld, J. H., & van de Ven, N. (2022). Tears do not influence competence in general, but only under specific circumstances: A systematic investigation across 41 countries, Emotion, 22, 292-304. https://doi.org/10.1037/emo0001010
 • Wróbel, M., Piórkowska, M., Rzeczkowska, M., Troszczyńska, A., Tołopiło, A., & Olszanowski, M. (2021). The “Big Two” and socially induced emotions: Agency and communion jointly influence emotional contagion and emotional mimicry. Motivation and Emotion, 45, 683-704. https://doi.org/10.1007/s11031-021-09897-z
 • Olszanowski, M., Wróbel, M., & Hess, U. (2020). Mimicking and sharing emotions: A re-examination of the link between facial mimicry and emotional contagion. Cognition and Emotion, 34, 367-376. https://doi.org/10.1080/02699931.2019.1611543
 • Juszkiewicz, A., Lachowicz-Tabaczek, K., & Wróbel, M. (2020). Self-esteem, gender, and emotional contagion: What predicts people’s proneness to „catch” the feelings of others? Personality and Individual Differences, 157. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.109803
 • Wróbel, M., & Imbir, K. (2019). Broadening the perspective on emotional contagion and emotional mimicry: The correction hypothesis. Perspectives on Psychological Science, 14, 437-451. https://doi.org/10.1177/1745691618808523
 • Wróbel, M. (2018). I can see that you’re happy but you’re not my friend: Relationship closeness and affect contagion. Journal of Social and Personal Relationships, 35, 1301-1318. https://doi.org/10.1177/0265407517710820
 • Quirin, M., Wróbel, M., Norcini Pala, A., Stieger, S., Brosschot, J., Kazén, M., … & Kuhl, J. (2018). A cross-cultural validation of the Implicit Positive and Negative Affect Test (IPANAT): Results from ten countries across three continents. European Journal of Psychological Assessment, 34, 52-63. https://doi.org/10.1027/1015-5759/a000315
 • Wróbel, M., & Królewiak, K. (2017). Do we feel the same way if we think the same way? Shared attitudes and the social induction of affect. Basic and Applied Social Psychology, 39, 19-37. https://doi.org/10.1080/01973533.2016.1227709
 • Wróbel, M. (2016). Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Wróbel, M., Królewiak, K., & Czarna, A. Z. (2015). Do I mirror your mood if we’re peas in a pod? Similarity and liking in the social induction of affect. Journal of Social Psychology, 155, 636-649. https://doi.org/10.1080/00224545.2015.1047437

Najważniejsze projekty badawcze

 • Czy dwa spoiwa społeczne łączą mocniej niż jedno? Relacja pomiędzy łzami emocjonalnymi a mimikrą emocjonalną (NAWA, Program Bekkera, 2024)
 • Krokodyle łzy: Systematyczna analiza warunków, w których łzy emocjonalne są spostrzegane jako nieszczere (NCN, OPUS 22, 2022-2025)
 • Społecznie indukowany afekt i „Wielka Dwójka”. Interakcyjny wpływ sprawczości i wspólnotowości na zarażanie i kontrzarażanie afektywne (NCN, SONATA BIS 7, 2018-2022)
 • Lubię Cię i czuję się tak, jak Ty – o roli atrakcyjności interpersonalnej w procesie zarażania afektywnego (NCN, SONATA 4, 2013-2016)

Redakcja i recenzowanie

 • Social Psychological Bulletin (Co-Editor in Chief)
 • Annals of Psychology (Associate Editor)
 • Encyclopedia of Personality and Individual Differences (Section Editor)
 • Recenzentka ad hoc (wybrane czasopisma): Acta Psychologica, American Journal of Psychology, Basic and Applied Social Psychology, Behavioral Brain Sciences, Cerebral Cortex, Communications Psychology, Journal of Nonverbal Behaviour, Motivation and Emotion, New Ideas in Psychology, Emotion Review, Personality and Individual Differences, PLOS One, Scientific Reports, Scandinavian Journal of Psychology, Social Psychological Bulletin

Najważniejsze nagrody i wyróżnienia

 • Nagroda Rektora UŁ w dziedzinie nauk społecznych za osiągnięcia naukowe w 2019 r. (nagroda z funduszu rozwoju naukowego Uczelni)
 • Nominacja do Nagrody Teofrasta dla książki pt. „Zarażanie afektywne. O procesie transferu emocji i nastroju między ludźmi” (2017)
 • Nagroda im. Solomona Ascha za najlepszy artykuł opublikowany przez młodego badacza w roku 2008 w Psychologii Społecznej

Pełnione funkcje

 • Wiceprezeska i Sekretarz Generalna Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Społecznej (kadencje 2019-2022, 2022-2025)
 • Członkini Komitetu Psychologii PAN (kadencje 2015-2019, 2020-2023)

KONTAKT I DYŻURY

e-mail: monika.wrobel@uni.lodz.pl

Dyżury

poniedziałek: 12:00-14:00 W związku ze stażem naukowym i związaną z nim nieobecnością w IP UŁ, konsultacje odbywają się WYŁĄCZNIE ONLINE (proszę o wcześniejszy kontakt mailowy celem doprecyzowania godziny).