Profil pracownika: Paweł Bryła

O mojej pracy

Profesor uczelni - Katedra Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

 

Prowadzenie zajęć ze studentami - przedmiot Principles of Marketing, seminaria licencjackie: International Marketing Strategies, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Biznes Międzynarodowy. Recenzent prac magisterskich i licencjackich. Opiekun doktoratu z zakresu nauk o zarządzaniu.

Działalność naukowa - prowadzenie badań naukowych, realizacja projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe.

Działalność organizacyjna - udział w pracach Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Komisji ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, II Komisji Doktorskiej na Wydziale Zarządzania, Komisji ds. Finansowania Działalności Statutowej Rady WSMiP, Komisji Grantowej WSMiP, Komisji ds. oceny wniosków w wewnętrznych konkursach finansowanych z subwencji otrzymanej w ramach program “Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” .

 

Dyżury:

poniedziałek: 13.00-14.00
środa: 11.30-12.30

Biografia

Jestem profesorem Uniwersytetu Łódzkiego w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Brugii. Doktorat i habilitację uzyskałem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Osiągnięcia

Jestem autorem ponad 120 publikacji naukowych, w tym artykułów w czołowych czasopismach międzynarodowych (m.in. „Nutrients”, „Appetite”, „Sustainability”, „British Food Journal”, „Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, „Academy of Management Learning and Education”, „Studies in Higher Education”). Moje prace były cytowane 376 razy w bazie Web of Science (indeks Hirscha 10) i 1169 razy w Google Scholar (indeks Hirscha 17). Kierowałem dwoma projektami badawczymi finansowanymi z grantów Narodowego Centrum Nauki i polskim zespołem w międzynarodowym projekcie badawczym MERGE, finansowanym przez Komisję Europejską. Byłem laureatem dwu edycji programu Iuventus Plus dla wybitnych, młodych naukowców i stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymałem Nagrodę Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodę im. Prof. Witolda Kuli i 12 nagród rektorskich. Przez 8 lat pełniłem funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus, istotnie przyczyniając się do internacjonalizacji uczelni. Doprowadziłem m.in. do potrojenia liczby umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi – z ok. 30 do ponad 100. Współpracuję jako ekspert z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Byłem recenzentem doktoratu na uczelni zagranicznej (University of Vaasa w Finlandii). Jestem członkiem rad redakcyjnych międzynarodowych czasopism naukowych, m.in. „European Journal of International Management”, „Foods”, „Sustainability”i „Central European Management Journal”,jak również wydawnictwa Cambridge Scholars Publishing.

Zainteresowania

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, roli informacji związanych ze zdrowiem na rynku żywności, etnocentryzmu konsumenckiego oraz międzynarodowej mobilności studentów. Prywatnie lubię podróże i gram w tenisa stołowego.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności