PROFIL PRACOWNIKA: Paweł Bryła

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Prowadzenie zajęć ze studentami - przedmiot Principles of Marketing, seminaria licencjackie: International Marketing Strategies, Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Biznes Międzynarodowy. Recenzent prac magisterskich i licencjackich. Opiekun doktoratów z zakresu nauk o zarządzaniu.

Działalność naukowa - prowadzenie badań naukowych, realizacja projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, publikacje naukowe.

Działalność organizacyjna - udział w pracach Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, Komisji ds. Stopni Naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, II Komisji Doktorskiej na Wydziale Zarządzania.

BIOGRAM

Jestem profesorem w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. Jestem absolwentem stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Łódzkim i studiów podyplomowych z zakresu integracji europejskiej w Kolegium Europejskim w Brugii. Doktorat i habilitację uzyskałem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam tytuł profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości.

ZAINTERESOWANIA

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół marketingu regionalnych i ekologicznych produktów żywnościowych, polityki promocji zdrowego odżywiania, roli informacji związanych ze zdrowiem na rynku żywności, etnocentryzmu konsumenckiego oraz międzynarodowej mobilności studentów. Prywatnie lubię podróże i gram w tenisa stołowego.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem ponad 130 publikacji naukowych, w tym artykułów w czołowych czasopismach międzynarodowych (m.in. „Appetite”, „British Food Journal”, „Quality Assurance and Safety of Crops & Foods”, „Academy of Management Learning and Education”, „Studies in Higher Education”, "Decision"). Jestem współautorem monografii wydanej w Routledge i redaktorem monografii w Palgrave Macmillan. Moje prace były cytowane 799 razy w bazie Web of Science (indeks Hirscha 14) i 2287 razy w Google Scholar (indeks Hirscha 23). Kierowałem trzema projektami badawczymi finansowanymi z grantów Narodowego Centrum Nauki i polskim zespołem w międzynarodowym projekcie badawczym MERGE, finansowanym przez Komisję Europejską. Byłem laureatem dwu edycji programu Iuventus Plus dla wybitnych, młodych naukowców i stypendystą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Otrzymałem Nagrodę 20-lecia za artykuł w czasopiśmie "AIB Insights", nagrodę dla najlepszego recenzenta w czasopiśmie "European Journal of International Management", Nagrodę Prezydium Oddziału Polskiej Akademii Nauk i Konferencji Rektorów Łódzkich Uczelni Publicznych, Nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego, Nagrodę im. Prof. Witolda Kuli i kilkanaście nagród rektorskich. Przez 8 lat pełniłem funkcję Wydziałowego Pełnomocnika Rektora ds. Programu Erasmus, istotnie przyczyniając się do internacjonalizacji uczelni. Doprowadziłem m.in. do potrojenia liczby umów bilateralnych z uczelniami zagranicznymi – z ok. 30 do ponad 100. Współpracuję jako ekspert z Narodowym Centrum Nauki, Narodowym Centrum Badań i Rozwoju i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. Byłem recenzentem doktoratu na uczelni zagranicznej (University of Vaasa w Finlandii), a także habilitacji i 3 doktoratów na polskich uczelniach. Jestem promotorem jednego ukończonego doktoratu i 2 doktoratów w trakcie realizacji. Trzykrotnie znalazłem się w zestawieniu 2% najczęściej cytowanych naukowców na świecie.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-665-54-25

sekretariat: 42-665-58-30

Narutowicza 59A () pokój: 8B 90-130 Łódź

Dyżury

piątek: 13:00-14:00 online, po umówieniu emailem